Анна із Луги — остання наречена Тараса Григоровича Шевченка

Жінки у житті Тараса Шевченка, ви­датного українського поета і талано­витого художника — чи не найбільш інтригуюча тема, яка цікавить не лише науковців, а, насамперед, простих людей. І цей інтерес можна зрозуміти, оскільки за часів радянської влади не дуже було прийнятним висвітлювати особисте жит­тя видатних людей. І це стосувалося не лише Великого Кобзаря.

Здавалося б із досліджень науковців 1990-х років про жіноцтво в оточенні поета вже все давно відомо, вивчено і надруко­вано, починаючи від Тарасового дитячо­го неусвідомленого захоплення-дружби керелівською дівчинкою з кріпацької сім’ї Оксаною Коваленко, потім вільною поль­кою швачкою Ядвігою Гусиковською, си­ротою німкенею Машою (Амалією Кло­берг), племінницею чернігівського дідича і «любою кумасею» Надією Тарновською, дружиною поміщика Платона Закревсь­кого «Ганною вродливою» (так називав її поет), донькою князя Миколи Репніна письменницею Варварою Репніною (була йому добрим другом і духовною се­строю), донькою священика Феодосією Кошиць (чи не єдине взаємне кохання), татаркою Забаржадою, дружиною ко­менданта Новопетровського укріплення Агатою Усковою (нерозділене кохання), молодою актрисою з Нижнього-Новго­рода Катериною Піуновою (нерозділене кохання), прохорівською чарівницею, дружиною видатного вченого Михай­ла Максимовича Марією Василівною, гувернанткою в сім’ї Варфоломія Шев­ченка Наталкою Шуляченко, кріпачкою корсунського князя Лопухіна Харитиною Довгополенко до фатальної зустрічі зі служницею родини поміщиків Макарових Ликерою Полусмак (1840—1917 рр.). Ли­кера — українка, уродженка села Липо­вий Ріг Ніженського повіту Чернігівської губернії. Шевченко запропонував їй одру­житися. Вона погодилася. Були серйозні приготування до весілля, утім, воно не відбулося.

Після цього Шевченко від усіх своїх приятелів душевно затаївся і навіть до­зволяв собі, як згадує М. Микешин, негативні висловлювання про жіноцтво. Він вже не посвячував більше нікого у свої сердечні справи і переживання.

Після смерті Тараса Шевченка багато років усі вважали, що саме Ликера По­лусмак була його останньою любов’ю й нареченою. Утім, це не так. Радянсь­кий дослідник ленінградського архіву М. Моренець віднайшов багато цінних матеріалів про Шевченка, зокрема і про останню любов поета, встановив її ім’я і клопотання про дозвіл на шлюб. Це була не Ликера Полусмак. Відома радянська шевченкознавець М. Шагінян підтверджує це ще за свого життя.

І от у 2014 році, коли ми святкуємо 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка, сталося неймовірне — ця тема «виринає» із забуття. Олег Вареник, ретельний петербурзький дослідник, до речі, наш земляк — уродженець Черка­щини, доля якого закинула ще у радянські часи у Північну Пальміру, нарешті ставить останню крапку у Шевченкових пошуках своєї світлої натхненної половинки, яка розірве коло його самотності. О. Вареник називає ім’я дівчини, з якою Шевченко був заручений за десять днів до своєї смерті, і про яку ніхто з його оточення не знав.

Олег Павлович з 1990 року захопився вивченням історії Стрєльни, що в 19 км від Санкт-Петербурга. У 1996 році заснував на громадських засадах музей «Морсь­ка Стрєльна». Написав і видав 40 бро­шур та опублікував близько 200 статей у періодичній пресі про Стрєльну та її видат­них мешканців. Одна з перших публікацій — про Тараса Шевченка. Відомо, що в цьому дачному селищі Петергофського повіту поет часто бував улітку 1860 року у своїх земляків — Олександри Куліш (письменниці Ганни Барвінок), її сестри Надії Забіли (у дівоцтві Білозерска), яка жила там із дочкою Надією (майбутнью письменницею Наталкою Полтавкою) і невінчаним чоловіком Матвієм Симо­новим (М. Номисом). До сестер на дачу часто приїздив один із організаторів Кирило-Мефодіївського братства Ва­силь Білозерський з дружиною Надією (в дівоцтві Ген) та інші. І саме в Стрєльні Шевченко захопився Ликерою Полусмак.

Із нового дослідження Олега Варени­ка дізнаємося, що одного дня наприкінці 1860 року у Петербурзі Шевченко зустрів свого старого знайомого, колишньо­го дворецького садиби «Холухович», а тепер міщанина Івана Севастіановича Шарікова. Останній привіз у столицю, аби видати заміж, одну зі своїх дочок — юну Анну. Шаріков розповів Шевченку, що відпускну від поміщика він отримав за те, що виростив названу дочку Анну, яка була «дитиною любові» дідича Ренні та заміжньої жінки, котра жила у свого коха­ного, переховуючись від чоловіка. Мати Анни померла ще при її народженні. 

Шевченка, як поета вищої чутливості, ця історія не могла не схвилювати. Та й Анна йому сподобалася. Вирішили придивитися одне до одного ближче. Як переконливо стверджує Олег Варе­ник, посилаючись на архівні документи, таємні заручини Тараса Шевченка і Анни Шарікової відбулися 15 лютого 1861 року. Цього ж дня поет закінчив свій останній вірш «Чи не покинуть нам, небого…», де він кілька разів звертається до Анни: «моя сусідонька убога», «дружино свя­тая!», закінчуючи словами про мрію, що збулася:

Поставлю хаточку, садочок
Кругом хатини насажу,
Прилинеш ти у холодочок,
Тебе, мов кралю, посажу.

Через десять днів, 26 лютого (10 бе­резня за н.ст.), Шевченко раптово по­мер, забравши у могилу свою останню таємницю.

Анна Іванівна після смерті свого на­реченого, повернулася в Лугу, повітове місто Санкт-Петербурзької губернії. Під час війни 1877—1878 років служила сестрою-жалібницею. Довго берегла по­саг нареченого. У 1867 році невідомі за­галу рукописи поета віддала на розгляд лужському міщанину Орлову, котрий їх не повернув, повідомивши, що вони згоріли разом із будинком.
У 1896 році Анна Іванівна домагалася у влади, як єдина спадкоємиця, повер­нення викраденого у неї архіву Шевченка, оскільки була спроба його опублікувати сторонніми особами. Під час слідства ви­явилося, що ця справа більш політична, ніж приватна, адже стосувалася опаль­ного поета та ще і його заміток про імператорський «Маніфест про Скасу­вання кріпосного права», а також про «Загальне положення про селян, які звільнилися від кріпацької залежності» 1861 року, тому вирішили усе тихо при­крити. Анну Шарікову відправили у Свято-Духів Новгородський монастир, де вона дожила до Жовтневого перевороту і по­мерла близько 1920 року.

Анна Іванівна Шарікова зберегла Шевченкові вірність, так і не вийшла заміж, залишилася «девицей». Тому вона дійсно єдина, хто має мораль­не право називатися нареченою Тараса Шевченка. Але нічого цього б ми не дізналися, аби не наполегливі пошуки і не велика українська душа відомого стрєльненського дослідника Олега Пав­ловича Вареника.

Світлана БРИЖИЦЬКА. м. Канів.