Чотири сільські ради створили комісії із запобігання корупції

     За повідомленням прокурора Смілянської мiсцевої прокуратури Глєба Кунєцова, Антонівською, Буртівською, Кримківською та Соболівською сільськими радами задоволено вимоги подань Шполянського вiддiлу Смілянської мiсцевої прокуратури та забезпечено виконання вимог 1.1. 2 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

      Шполянським вiддiлом Смілянської місцевої прокуратури у травні поточного року з метою реалізації повноважень прокурора, передбачених ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобiгання корупції» та попередження корупцiйних або пов'язаних з корупцією правопорушень у публiчнiй i приватнiй сферах суспiльних вiдносин винесено та направлено до Антонівської, Буртівської, Кримківської та Соболiвської сiльських рад подання шодо забезпечення виконання вимог ч. 2 сг. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині створення у радах постiйно дiючих комiсiй, що здiйснюватимуть контроль, надання консультацiй та роз'яснень щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

   За результатами розгляду вищевказаних подань, рiшеннями сесій Антонівської, Буртівської, Кримківської та Соболівської сiльських рад, вимоги подань задоволено, створено постiйно дiючi комісії, затверджено положення, що регулюватимуть дiяльнiсть комісій та розроблено заходи мiнiмiзацiї виникнення корупційних проявів.