Гроші

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання районного бюджету Шполянського райну за 2017 рік

Доходи

За 2017рік до районного бюджету надійшло 379405,3 тис.грн доходів, з них: до загального фонду — 362546,4 тис.грн, або 101,6% до затвердженого плану, до спеціального фонду — 16858,9 тис.грн, (або 168,9% до плану, затвердженого на рік).

До загального фонду районного бюджету надійшло 69399,7 тис.грн власних доходів, що становить 112 %до затвердженого плану. В складі доходів до районного бюджету надійшло 66908,6 тис.грн податку та збору на доходи фізичних осіб (111,0 % до плану); 2216,3 тис.грн плати за розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету (152,8%до плану); 44,0 тис.грн плати за надання адміністративних послуг(103,3 відсотка до плану); 177,2 тис.грн надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом (112,5% до затвердженого плану); 53,6 тис.грн інших надходжень (213,9% до плану).

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 13576,8 тис.грн власних надходжень бюджетних установ (220,5 відсотка річного плану) та 0,126 тис.грн відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Також, в складі доходів загального фонду районного бюджету офіційні трансферти з державного бюджету становлять — 293146,7 тис. грн. (99,4% до плану), в тому числі:

базова дотація — 9443,4 тис.грн (100% до плану);

додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я — 21295,8 тис грн (100% до плану);

стабілізаційна дотація — 833,0 тис.грн (100% до плану);

субвенції з державного бюджету:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу — 57280,9 тис.грн (97,3% планових призначень);

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот — 84794,4 тис.грн (100% планових призначень);

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — 6673,2 тис.грн (100% планових призначень);

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань — 830,0 (92,6% планових призначень);

освітня субвенція — 65355,6 тис.грн (100% планових призначень);

медична субвенція — 34863,8 тис.грн (100% планових призначень);

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій — 539,0 тис.грн (100%планових призначень);

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя — 759,5 тис.грн (99,5%до планових призначень);

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 484,1 тис.грн (97,1% планових призначень);

на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування — 240,0 тис.грн (100% до планових призначень);

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб,а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок,інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов — 946,9 тис.грн (100% до планових призначень);

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами — 5,3 тис.грн (58,9% планових призначень);

субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду — 198,6 тис.грн (99,7% планових призначень).

Також, в складі доходів рахуються інші субвенції в сумі 8603,2 тис.грн (97,6% планових призначень).

До спеціального фонду районного бюджету надійшли субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально — економічного розвитку окремих територій — 688,0 тис.грн (100% до планових призначень); субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів — 703,3 тис.грн (98,6% планових призначень); та інші субвенції — 1890,6 тис.грн (78,1% планових призначень).

Видатки

За 2017 рік видатки загального фонду районного бюджету виконані в сумі 343043,1 тис.грн, або 97,6% до уточненого плану звітного періоду, з них власні видатки районного бюджету — 333853,0 тис.грн (97,5%), міжбюджетні трансферти — 9190,1 тис.грн (99,4%).

Із загального обсягу використаних коштів районного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 1832,8 тис.грн, або 98,3% до уточненого плану на звітний період, установ і закладів освіти відповідно 107136,4 тис.грн та 96,4 відсотка, охорони здоров'я — 54305,7 тис.грн та 96,1%, на соціальний захист та соціальне забезпечення — 157739,9 тис.грн та 98,9%, культури і мистецтва — 9665,4 тис.грн та 98,7%, фізичної культури та спорту 1841,1 тис.грн та 97,3%.

Питома вага галузей в загальному обсязі видатків (без урахування міжбюджетних трансфертів) становить: освіта — 52%, охорона здоров'я — 16,2%, соціальний захист та соціальне забезпечення населення — 47,2%, культура і мистецтво — 3%, фізична культура і спорт — 0,5%, інші галузі — 1,1%.

На захищені та першочергові статті витрат спрямовано 332470,6 тис.грн, що становить 96,9% загального обсягу використаних коштів. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використані в сумі 145221,1 тис.грн, або 43,7% загального обсягу, медикаменти та перев'язувальні матеріали — відповідно 2263,5 тис.грн та 0,7%, продукти харчування — 5618,8 тис.грн та 1,7%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 14604,8 тис.грн та 4,41%, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку — 282,7 тис.грн та 0,1%, поточні трансферти населенню — 152106,9 тис.грн та 45,8%, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 8651,1 тис.грн та 2,6%.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 2017 рік проведені в сумі 1832,8 тис.грн, що становить 98,3% до уточненого плану на звітний період.

На утримання закладів освіти з районного бюджету використано 107136,4 тис. грн., що становить 96,4% уточненого плану на звітний період. На фінансування першочергових та захищених статей по загальному фонду спрямовано 101984,7 тис.грн, або 95,2% загального обсягу. На виплату заробітної плати з нарахуваннями в звітному періоді використано 87477,3 тис.грн, видатки на харчування учнів в школах проведені в сумі 4319,2 тис.грн, на розрахунки за спожиті енергоносії використано 9142,3 тис.грн.

У загальній сумі видатків на утримання загальноосвітніх шкіл використано 98387,0 тис. грн., утримання 1 будинку сімейного типу і 3-х прийомних сімей відповідно — 759,5 тис. грн., позашкільних закладів освіти — 2105,9 тис.грн, видатки на методичну роботу становлять 1377,9 тис. грн., на утримання централізованої бухгалтерії — 1170,4 тис.грн, групи централізованого господарського обслуговування — 1527,3 тис. грн, утримання міжшкільного навчально-виробничого комбінату — 1795,7 тис.грн. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років в 2017 році надано допомоги в сумі 12,7 тис.грн.

Касові видатки на утримання закладів та заходів охорони здоров'я районного значення за 2017 рік проведені в сумі 54305,7 тис. грн, або 96,1% уточненого плану на звітний рік. За рахунок вказаних коштів утримувалась центральна районна лікарня — 37995,1 тис.грн, центр первинної медико-санітарної допомоги — 16142,0 тис.грн, надавались пільги по зубопротезуванню ветеранів війни та праці — 50,8 тис.грн. На фінансування першочергових та захищених статей із загального фонду спрямовано 54287,2 тис.грн, або 99,9% загального обсягу видатків на охорону здоров’я, зокрема на заробітну плату з нарахуванням використано 41634,6 тис.грн, медикаменти та продукти харчування відповідно 2229,9 тис.грн та 969,6 тис.грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4303,3 тис.грн, поточні трансферти населенню — 1410,3 тис.грн. У 2017 році використано кошти на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 117,8 тис.грн.

Касові видатки району по соціальному захисту та соціальному забезпеченню за 2017 рік проведені в сумі 157739,9 тис.грн, або 98,9% уточненого плану звітного періоду.

За рахунок субвенцій із державного бюджету на соціальний захист проведено видатки в сумі 148748,5 тис.грн. На надання пільг з житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу ветеранам війни, праці, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, працівникам освіти, охорони здоров’я та культури, що працюють та проживають в сільській місцевості, багатодітним сім’ям за 2017 рік в районі використано кошти в сумі 4125,3 тис.грн.

На проведення додаткових виплат населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу в районі використано 87342,3 тис.грн. Протягом 2017 року на виплату державних допомог використано субвенції в сумі 57280,9 тис.грн.

За рахунок субвенцій з обласного бюджету в сумі 330,4 тис.грн в районі за 2017 рік проводились видатки, в т.ч. на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 283,5 тис.грн, витрати на поховання учасників бойових дій — 19,8 тис.грн, компенсаційні виплати інвалідам на бензин — 21,1 тис.грн, виплата щомісячної допомоги політв'язням і репресованим — 6,0 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в 2017 році використано кошти в сумі 833,7 тис.грн, на утримання територіального центру використано — 5779,8 тис.грн.

У 2017 році за рахунок коштів бюджету надавалась фінансова підтримка районній раді ветеранів війни та праці в сумі 114,5 тис.грн, спілці ветеранів Афганістану Шполянського району Черкаської області — 15,0 тис.грн, організації Українського товариства глухих м. Шпола — 10,0 тис.грн, організації Українського товариства сліпих м. Шпола — 10,0 тис.грн, Шполянській районній громадській організації «Союз Чорнобиль» — 15,0 тис.грн. Надавались пільги інвалідам по зору І та ІІ груп на 50 відсоткову оплату житлово-комунальних послуг в сумі 30,0 тис.грн.

У 2017 році на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи, використано 56,1 тис.грн.

З районного бюджету надавалась матеріальна допомога на суму 479,1 тис.грн. За рахунок коштів районного бюджету — фінансова підтримка районному Товариству Червоного Хреста в розмірі 31,2 тис.грн. На організацію та проведення громадських робіт в 2017 році проведено видатки в сумі — 48,6 тис.грн. У 2017 році за рахунок коштів бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом направлено 962,8 тис.грн та залізничним транспортом — 23,0 тис.грн.

Касові видатки районного бюджету по галузі «Культура і мистецтво» за 2017 рік становлять 9665,4 тис.грн, або 98,7% до уточненого плану звітного періоду.

На фінансування першочергових та захищених статей по загальному фонду спрямовано 8727,9 тис.грн, або 92,5 відсотка загального обсягу, зокрема, на заробітну плату з нарахуванням використано 8004,8 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 712,1 тис.грн.

За рахунок даних коштів проводилось утримання районних закладів культури: бібліотеки та бібліотечної системи — 3051,6 тис.грн, музею — 137,7 тис.грн, будинку культури – 2069,8 тис.грн, шкіл естетичного виховання – 3870,2 тис.грн, інших культурно - освітні закладів та заходів — 536,0 тис.грн.

Видатки на надання фінансової підтримки засобів масової інформації проведені в сумі 450,0 тис.грн, які передано редакції телебачення та радіомовлення.

На галузь «Фізична культура і спорт» за 2017 рік із районного бюджету виділено кошти в сумі 1841,1 тис.грн, зокрема на проведення масових заходів з фізичної культури — 23,4 тис.грн, утримання та навчально-тренувальна робота 2-х ДЮСШ — 1817,7 тис.грн.

По галузі «Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика» загальні видатки за 2017 рік на проведення поточного ремонту доріг склали 528,2 тис.грн.

Видатки на запобігання на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у 2017 році склали 55,0 тис.грн.

У 2017 році надано кредитів по загальному фонду в сумі — 273,7 тис.грн на виконання «Програми забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом в Шполянському районі на 2017-2020 роки» для отримання пільгового довгострокового кредиту учаснику АТО О.В. Гаврилову.

Повернуто кредитів до спеціального фонду в сумі від погашення пільгового кредиту відповідно до «Програми забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом в Шполянському районі на 2017-2020 роки» — 0,4 тис.грн.

На проведення «Інших видатків» спрямовано кошти на фінансування загальнорайонних програм в сумі 238,7 тис.грн, які направлено на реалізацію Програми збереження архівних фондів Шполянського району — 55,8 тис.грн, Програми розширення поінформованості населення Шполянського району через друковані засоби масової інформації на 2016-2017 роки — 86,4 тис.грн, Програми підвищення ефективності та зменшення споживання енергоресурсів Шполянського району на 2012-2017 роки — 28,5 тис.грн, Програми економічного і соціального розвитку Шполянського району на 2017 рік — 30,0 тис.грн, Програми забезпечення мобілізаційної роботи та здійснення заходів зміцнення обороноздатності держави в Шполянському районі на 2017-2019 роки — 38,0 тис.грн.

Із загального обсягу видатків районного бюджету іншим бюджетам протягом звітного періоду перераховано міжбюджетних трансфертів 12763,2 тис.грн, зокрема субвенції міському та сільським бюджетам на утримання дошкільних та клубних закладів на загальну суму 7070,7 тис.грн.

Із загального обсягу видатків районного бюджету іншим місцевим бюджетам протягом звітного періоду перераховано: субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 1447,7 тис.грн (загальний фонд — 1152,3 тис.грн, спеціальний — 295,4 тис.грн.), в тому числі на реалізацію:

- Програми забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг на 2015-2018 роки 31,0 тис.грн.;

- Програми забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки на 2016-2020 роки – 350,0 тис.грн;

- Програми забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в Шполянському районі на 2016-2020 роки — 130,0 тис.грн;

- Програми забезпечення та збереження об’єктів і майна державної власності, технічний стан яких потребує вжиття невідкладних заходів та які розташовані на території Шполянського району на 2015-2017 роки — 82,9 тис.грн.

- Програми підтримки органів виконавчої влади Шполянського району на 2016-2018 роки — 506,8 тис.грн.

- Програми «Модернізація системи одержання та обробки інформації Шполянського відділення Смілянської ОДПІ головного управління державної фіскальної служби в Черкаській області» — 100,0 тис.грн.

- Програми ооціального захисту населення Шполянського району на 2016-2020 роки — 159,5 тис.грн;

- Програми «Інформаційно-аналітична система «Місцеві бюджети на 2016-2018роки» — 53,5 тис.грн;

- Програми поліпшення матеріально-технічної бази Шполянського районного військового комісаріату Черкаської області на 2017 рік — 34,0 тис.грн.

За рахунок надходжень до спеціального фонду профінансовано видатки в сумі 27037,5 тис.грн, або 106,4% до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені видатки в сумі 13741,9 тис.грн, зокрема по галузі «Державне управління» — 27,5 тис.грн, «Освіта» — 3522,9 тис.грн, «Охорона здоров'я» — 8959,1 тис.грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» — 899,0 тис.грн, «Культура і мистецтво» — 333,4 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку проводились видатки по будівництву, капремонту та реконструкції об’єктів, капітальне придбання на загальну суму 12607,6 тис.грн, в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду 10103,6 тис.грн.

Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість по загальному фонду по бюджетних установах району відсутня. Проте по видатках, що проводяться за рахунок субвенцій з Державного бюджету по соціальному захисту населення станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 61682,4 тис.грн. Так, заборгованість на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення склала 61060,6 тис.грн., виникла по причині збільшення фактичних нарахувань та відсутністю кошторисних призначень бюджетного року.

В результаті проведення перерахунку в зв'язку із зміною вартості твердого палива та скрапленого газу, виникла заборгованість на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 621,8 тис.грн.

Дебіторська заборгованість бюджетних установах району станом на 01.01.2018 року по спеціальному фонду становить — 944,5 тис.грн. Заборгованість в сумі 267,2 тис.грн виникла внаслідок проведення попередньої оплати в розмірі 30 відсотків по проекту «Прибудова лікарняного ліфта на дві зупинки до будівлі Шполянської центральній районної лікарні ім. братів М.С. і О.С. Коломійченків», яку ліквідовано до 07 лютого 2018 року. Заборгованість в сумі 677,3 тис. грн. (100-відсоткова авансова оплата) по відділу освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту Шполянської райдержадміністрації по об’єкту «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по вул.. Віктора Кравченка, 90 с. Лебедин Шполянський район (територія Лебедин НВК № 1) — будівництво», яку буде ліквідовано до 17 грудня 2018 року.

Оксана Голуб, начальник фінансового управління