ІНФОРМАЦІЯ про виконання районного бюджету за І квартал 2017 року

Д О Х О Д И

 

За І квартал 2017 року до районного бюджету надійшло 120749,8  тис.грн. доходів, з них: до загального фонду  - 118184,7 тис. грн.,  або 101,9 відсотки до затвердженого  плану звітного періоду, до спеціального фонду – 2565,1 тис.грн., (або 41,3 відсотків до плану, затвердженого на рік).

До загального фонду районного бюджету надійшло 12478,1 тис.грн. власних доходів, що становить 156,3 відсотка до затвердженого плану. В складі доходів до районного бюджету надійшло 12185,2 тис.грн. податку та збору на доходи фізичних осіб (155,1 відс. до плану);  229,0 тис.грн. плати за розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету (у 2,2 рази більше до затвердженого плану); 21,5 тис.грн. надходжень за надання адміністративних послуг( у 2 рази більше до затвердженого плану);  30,0тис.грн. надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом (104,8 відс.  до затвердженого  плану); 12,4 тис.грн.  інших надходжень .

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 2383,2 тис.грн. власних надходжень бюджетних установ (38,7 відсотка річного плану) .

Також, в складі доходів загального фонду районного бюджету офіційні трансферти з державного бюджету,що складають – 105706,6 тис. грн. (97,9 відсотка до  плану), в тому числі:

базова дотація -  2360,4тис.грн.(100 відс. до плану);

додаткова  дотація з державного бюджету на здійснення  переданих з державного бюджету  видатків з утримання  закладів  освіти та охорони здоров’я – 5324,1 тис грн..

субвенції з державного бюджету:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  та допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу  -  13954,5 тис.грн. (94,2 відсотків планових призначень);

надання пільг та житлових  субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 57071,3 тис.грн.  (99,1 відсотка планових призначень);

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 509,3 тис.грн. (31,7 відсотка планових призначень);

освітня субвенція – 15092,2 тис.грн. (100 відсотків планових призначень);

медична субвенція – 8504,3 тис.грн. (100 відсотків планових призначень).

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» ,оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя - 238,0 тис.грн. (82,6 відсотка до планових призначень);

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних,міських голів - 36,0тис.грн.(100 відс. планових призначень).

Також, в складі доходів  рахуються інші субвенції в сумі 2616,5 тис.грн. (110,6 відсотка  планових призначень).

До спеціального фонду районного бюджету надійшли  субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів – 156,4 тис.грн. та інші субвенції – 25,5 тис.грн.( 392,3 відс. планових призначень).

 

ВИДАТКИ

За І квартал 2017 року видатки загального фонду районного бюджету виконані в сумі 116949,5 тис.грн., або 92,4 відсотка до уточненого плану звітного періоду, з них власні видатки районного бюджету – 43423,7 тис.грн. (92,3 відсотка), міжбюджетні трансферти – 73525,8 тис.грн. (96,7 відсотка).

Із загального обсягу використаних коштів районного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 363,3 тис.грн., або 77,4 відсотка до уточненого плану на звітний період, установ і закладів освіти відповідно 25847,9 тис.грн. та 88,0 відсотків, охорони здоров'я – 13046,7 тис.грн. та 83,8 відсотків, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 73401,0 тис.грн. та 96,2 відсотка, культури і мистецтва –   2177,4 тис.грн. та  89,6 відсотка, фізичної культури та спорту – 423,5 тис.грн. та 88,0 відсотків.

Питома вага галузей в загальному обсязі видатків (без урахування міжбюджетних трансфертів) становить: освіта – 59,7 відсотка, охорона здоров'я – 30,1 відсотка, соціальний захист та соціальне забезпечення населення –  4,1 відсотків, культура і мистецтво – 5,0 відсотка, фізична культура і спорт – 1,0 відсотка, інші галузі – 0,1 відсотка.

На захищені та першочергові статті витрат спрямовано                   115289,2 тис.грн., що становить 98,6 відсотка загального обсягу використаних коштів. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використані в сумі       28901,5 тис.грн., або 24,7 відсотка загального обсягу, медикаменти та перев'язувальні матеріали - відповідно 437,1 тис.грн. та 0,4 відсотка, продукти харчування – 1471,1 тис.грн. та 1,3 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5237,2 тис.грн. та 4,5 відсотка, окремі заходи по реалізації державних (регіон.) програм, не віднесених до заходів розвитку - 47,7 тис.грн. та 0,1 відсотка, поточні трансферти населенню – 72083,0 тис.грн. та 61,6 відсотка, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1562,7 тис.грн. та   1,3 відсотка.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за І квартал 2017 року проведені в сумі 363,3 тис.грн., що становить 77,4 відсотка плану на звітний період.

На утримання закладів освіти з районного бюджету використано 25847,9 тис. грн., що становить 88,0 відсотків уточненого плану на звітний період.  На фінансування першочергових та захищених статей по загальному фонду спрямовано 25516,4 тис.грн., або 98,7 відсотка загального обсягу. На виплату заробітної плати з нарахуваннями в звітному періоді використано 20905,7 тис.грн., видатки на харчування учнів в школах проведені в сумі 1216,9 тис.грн., на розрахунки за спожиті енергоносії використано    3056,7 тис.грн.

В загальній сумі видатків на утримання загальноосвітніх шкіл використано  23978,1 тис. грн., утримання будинку сімейного типу та 5-х прийомних сімей відповідно – 238,0 тис. грн., позашкільних закладів освіти – 454,5 тис.грн., видатки на методичну роботу становлять –  312,2 тис. грн., на утримання централізованої бухгалтерії – 266,9 тис.грн., групи централізованого господарського обслуговування – 228,0 тис. грн., утримання міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 364,8 тис.грн.. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років в 2017 році надано допомоги в сумі 5,4 тис.грн.

Касові видатки на утримання закладів та заходів охорони здоров'я районного значення за І квартал 2017 року проведені в сумі 13046,7 тис. грн., або  83,8 відсотка уточненого плану на звітний період. За рахунок вказаних коштів утримувалась центральна районна лікарня – 9808,1 тис.грн., центр первинної медико-санітарної допомоги – 3223,6 тис.грн., надавались пільги по зубопротезуванню ветеранів війни та праці – 15,0 тис.грн.. На фінансування першочергових та захищених статей із загального фонду спрямовано 12395,2 тис.грн., або 95,0 відсоток загального обсягу видатків на охорону здоров’я, зокрема на заробітну плату з нарахуванням використано 10011,0 тис.грн., медикаменти та продукти харчування відповідно                       428,1 тис.грн. та 170,3 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1663,6 тис.грн., поточні трансферти населенню – 119,9 тис.грн..

Касові видатки району по соціальному захисту та соціальному забезпеченню за І квартал 2017 року проведені в сумі 73401,0 тис.грн., або 96,2 відсотка уточненого плану звітного періоду .

За рахунок субвенцій із державного бюджету на соціальний захист проведено видатки в сумі 71773,1 тис.грн.. На надання пільг з житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу ветеранам війни, праці, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, працівникам освіти, охорони здоров’я та культури, що працюють та проживають в сільській місцевості, багатодітним сім’ям за І квартал 2017 року в районі використано кошти в сумі 1463,9тис.грн..

На проведення додаткових виплат населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу в районі використано 56354,7 тис.грн. Протягом січня-березня 2017 року на виплату державних допомог використано  субвенції в сумі        13954,5 тис.грн.

За рахунок субвенцій з обласного бюджету в сумі 71,7 тис.грн. в районі в І квартал 2017 року проводились видатки на надання пільг по медичному обслуговуванню громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 56,7 тис.грн., витрати на поховання учасників бойових дій – 4,4 тис.грн., компенсаційні виплати інвалідам на бензин – 10,6 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в             І кварталі 2017 року використано кошти в сумі 187,1 тис.грн., на утримання територіального центру використано – 1403,0 тис.грн.

В І кварталі 2017 року за рахунок коштів бюджету надавалась фінансова підтримка районній раді ветеранів  в сумі 26,5 тис.грн.. та 107,0 тис.грн., направлено на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом.

Касові видатки районного бюджету по галузі «Культура і мистецтво»       за І квартал 2017 року становлять  2177,4 тис.грн., або 89,6 відсотка до уточненого плану звітного періоду.

На фінансування першочергових та захищених статей по загальному фонду спрямовано 2096,5 тис.грн., або 96,3 відсотка загального обсягу, зокрема, на заробітну плату з нарахуванням використано 1794,2 тис.грн., оплату комунальних  послуг та енергоносіїв 297,3 тис.грн..

За рахунок даних коштів проводилось утримання районних закладів культури: бібліотеки та бібліотечної системи  – 717,0 тис.грн., музею –               23,4тис.грн., будинку культури – 438,6 тис.грн., шкіл естетичного виховання –  879,1 тис.грн., інших культурно - освітні закладів та заходів – 119,2 тис.грн..

Видатки на надання фінансової підтримки  засобів масової інформації  проведені в сумі  81,2 тис.грн., які передано редакції  телебачення та радіомовлення.

На галузь «Фізична культура і спорт» за І квартал 2017 року із районного бюджету виділено кошти в сумі 423,5 тис.грн., зокрема  на утримання та навчально - тренувальну роботу 2 ДЮСШ.

           На проведення «Інших видатків» спрямовано кошти на фінансування загальнорайонних програм в сумі 39,9 тис.грн., які направлено на реалізацію   Програми збереження архівних фондів Шполянського району – 13,3 тис.грн. та на реалізацію Програми розширення поінформованості населення шполянського району через друковані засоби масової інформації - 12,0 тис. грн., на реалізацію   Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів Шполянського району -14,6 тис.грн.

Із загального обсягу видатків районного бюджету іншим  бюджетам протягом звітного періоду  перераховано міжбюджетних трансфертів, зокрема субвенції міському та сільським бюджетам на утримання дошкільних та клубних закладів на загальну суму  1562,7 тис.грн..

За рахунок надходжень до спеціального фонду профінансовано видатки в сумі 2300,3 тис.грн. або 29,8 відсотка до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені видатки в сумі 2095,8 тис.грн., зокрема по галузі “Державне управління” – 2,4 тис.грн., «Освіта» - 182,8 тис.грн., «Охорона здоров'я» - 1688,7 тис.грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 170,3 тис.грн., «Культура і мистецтво» -  51,6 тис.грн.

 

Оксана Голуб, начальник

фінансового управління