Наші слова і думки впливають на наше життя

Людина відрізняється від тварини тим, що постійно використовує ве­личезний набір слів. Наше, людське мислення у величезній мірі заснова­не на словах. Тому саме слова, які ми використовуємо, багато в чому визначають наш стан і поведінку — а значить, і життя.

Спробуйте придумати різні набо­ри слів. Перший набір: радість, ща­стя, посмішка, любов, добро, под­яка, альтруїзм, веселощі, сміх, сила, працездатність, енергія, впевненість, мета, завдання, рішення, розум.

Другий набір: смуток, страждання, відраза, ненависть, бездушність, зло, мізантропія, гнів, плач, слабкість, лінь, апатія, невпевненість, плутани­на, невизначеність, безпорадність, дурість.

Зверніть увагу, що ваш стан від кожного набору слів, швидше за все, змінився відповідним чином. Очевидно, якщо використовувати один з наборів слів постійно, ваш стан і поведінка постійно буде йому відповідати.

Але ви і так все життя використовуєте той чи інший набір слів! Ви в будь-якому випадку використовуєте одні слова (з цих наборів або не з них) частіше, а інші — рідше. Ви і так одні слова використовуєте майже постійно, а інші — майже ніколи. Ваше мислен­ня і так складається з якихось слів, і ці слова постійно впливають на все ваше життя!

Нам здається, що наше мислен­ня різноманітне, але це не так. Наше мислення визначається звичками, і якщо ми звикли думати про одні й ті ж слова — ми так і будемо робити завжди, якщо не вирішимо трену­ватися думати інші слова. А отже, поки ми не змінимо слова на більш позитивні — наше життя принципо­во не зміниться.

Визначте для себе набір най­кращих слів (можна з мого першо­го набору, а також звідки завгодно). Почніть думати про ці слова якомо­га частіше. І спостерігайте, як саме починає мінятися від цього ваш стан, поведінка і життя. А коли зрозумієте, які саме відбулися зміни, задумай­теся над тим, що буде, якщо вико­ристовувати найбільш ефективні слова протягом довгого часу! Таким чином можна радикально поміняти все ваше життя. Адже ваше життя і так є результатом тих слів, які ви ду­мали до цих пір.

Слова — це щось на зразок це­глин, з яких будується людське жит­тя. Очевидно, від вибору цегли буде залежати якість будинку. А від вибо­ру слів — якість вашого життя. Лю­дина, яка ніколи не думає про певні слова, ніколи не зможе почати роби­ти те, про що ці слова. Якщо ви не думаєте про слова, пов’язані з тією чи іншою професією, ви ніколи не зможете освоїти цю професію. Якщо ви не думаєте про слова, пов’язані з успіхом, ви ніколи не досягнете успіху. Якщо ви не думаєте про сло­ва, пов’язані з щастям, ви ніколи не зможете відчути щастя.

Що ще важливо розуміти? Те, якими словами ви користуєтеся у вашому мисленні, залежить тільки від вас. Ніхто інший, крім вас, не може керувати вашим мисленням. Ніхто інший не може змусити вас ду­мати про ті чи інші слова. Тільки ви вибираєте слова, про які думаєте. А значить, тільки ви обираєте, яким було, є і буде ваше життя.

І пам’ятайте — ваше життя вже прямо зараз залежить від слів, про які ви думаєте. Ви ніяк не можете усунути залежність у вашому житті від ваших слів. Ваш вибір в іншому — в тому, щоб почати думати про найкращі слова.

І змінити тим самим все своє жит­тя.

ДЖЕРЕЛО: pinu.com.ua