Отримувачів субсидій додатково перевірятимуть

З метою забезпечення єдиного підходу щодо верифікації надання громадянам житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на виконання Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» наказом Мінфіну від 27.10.2020 №641, який набрав чинності 05.03.2021, затверджено Методику верифікації житлових субсидій.

Розроблена методика передбачає постійне автоматичне порівняння достовірності даних, наданих реципієнтом для призначення житлової субсидії, та інформації суб’єктів надання інформації.

Суб’єкти надання інформації:

  • Державна податкова служба України;
  • Міністерство внутрішніх справ України;
  • Міністерство юстиції України;
  • Центральна виборча комісія;
  • банки;
  • Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру;
  • Мінсоцполітика;
  • Державний центр зайнятості;
  • Міністерство освіти і науки України;
  • Державна служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За результатами звірки даних, отриманих від суб’єктів надання інформації, виявляються приховані громадянами факти щодо отриманих доходів, майнового стану або стану сім’ї (народження дітей, одруження/розлучення) чи реєстрації місця проживання. Все це призводить до припинення надання субсидії, накладання штрафів та обов’язкового повернення надміру отриманої субсидії.

Правомірність і розмір призначеної житлової субсидії залежить від достовірно поданої громадянином інформації при подачі документів (заяви, декларації) та вчасного повідомлення про зміни, що відбуваються під час дії субсидії у складі домогосподарства та осіб зі складу сім’ї членів домогосподарства.