Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «Агросервіс-2012», що знаходиться за адресою: 20635, Черкаська область, Шполянський район, с. Лебедин, вул. Заводська,17, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
В результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: діоксид азоту, пил, оксид вуглецю, метан, флудиоксоніл, сірчана кислота, аміак.
Нормативна санітарно-захисна зона для підприємства становить 100 м.
Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає близько 2 тонн на рік.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від ТОВ «Агросер-віс-2012» не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з цього питання проводиться впродовж місяця з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації Шполянською райдержадмiнiстрацiєю за адресою: 20603, Черкаська область,