Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ПрАТ «Шполатехагро» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для майданчиків №1 та №2, що знаходяться за адресами: майданчик №1 — 20600, Черкаська обл., Шполянський р-н, м. Шпола, вул. Лебединська, буд. 131; майданчик №2 — 20600, Черкаська обл., Шполянський р-н, м. Шпола, вул. Слобідська, буд. 108. Основним напрямком діяльності ПрАТ «Шполатехагро»: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. В результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: від майданчика №1 — діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид вуглецю, оксид азоту, метан, пари ртуті НМЛОС, пил, оксид заліза, оксид марганцю, оксид кремнію, фториди добре розчинні у воді, фториди погано розчинні у воді, фтористий водень, від майданчика №2 — діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид вуглецю, оксид азоту, метан, НМЛОС, пари ртуті, пил, флудиоксоніл.

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає: від майданчика №1 — близько 2,33 тонни на рік, від майданчика №2 — близько 2,98 тонни на рік. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від ПрАТ «Шполатехагро» не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з цього питання проводиться впродовж місяця з дня оприлюднення повідомлення в місцевих засобах масової інформації Шполянською райдержадмiнiстрацiєю за адресою: 20603, Черкаська обл., Шполянський р-н, м. Шпола, вул. Пролетарська, 60. Тел. №(04741)5-25-40.