Психологічна підтримка вимушених переселенців та військовослужбовців, які повернулися із зони бойових дій

Внаслідок соціальних потрясінь та конфліктів, як у окремих людей, так і у різних соціальних груп незалежно від віку та статусу у суспільстві нагальною стала потреба в отриманні соціально-психологічного захисту та підтримки. Спеціалісти психологічної служби, зокрема практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти постали перед необхідністю розгортання на базі навчальних закладів пунктів надання психологічної допомоги усім учасникам подій, постраждалим та переселеним.

Психологічна допомога — область практичного застосування психології, орієнтована на підвищення со-ціально-психологічної компетентності. Це безпосередня робота з людьми, спрямована на вирішення різного роду психологічних проблем, пов'язаних з труднощами в міжособистісних стосунках, а також глибинних особистісних проблем.

Види психологічної допомоги можна розділити на психологічне консультування, психологічну корекцію, кризове втручання, психологічну реабілітацію, психоло-гічний тренінг, психотерапію. Практично кожна особа, яка пережила травмуючу подію, зараз залишається у стані тривалого стресу. Наслідки ж «непропрацьованих» психологічних травм можуть датися в знаки і через багато років. Тому надзвичайно важливо допомагати людині долати не тільки фізичні, матеріальні труднощі, а й психологічні.

Психологічна служба району долучається до процесу підтримки людей, які вимушено покинули місця свого проживання через військові дії. Надання послуг вимушеним переселенцям має свої особливості, пов’язані із стресовими умовами в яких перебували люди в зоні АТО та нестабільним психологічним станом після переселення в інші області України. Особливо важко такі ситуації переживають діти.

Сьогодні ці діти пішли в нові колективи у школах, дитячих садочках, в них розірвані сталі соціальні зв’язки, принципи та людські цінності. Ніхто не міг подумати, що у країні може бути війна. Стурбованість викликає також велика кількість підлітків, які внаслідок пережитого стресу і втрати соціальних зв’язків можуть почати вести асоціальний спосіб життя, зневірюватись. Тому зараз на психологів і психіатрів лягає і лягатиме величезне навантаження і є дуже велике сподівання, що усім разом все ж вдасться впоратися із цією проблемою.

До позитивних моментів роботи психологічної служби Шполянського району слід віднести створення консультативного пункту практичних психологів та соціальних педагогів при Шполянській районній психолого-медико-педагогічній консультації з метою охоплення послугами практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів району.

Відповідно до наказу відділу освіти за практичними психологами та соціальними педагогами закріплені навчальні заклади та затверджений регламент роботи. В навчальних закладах, де відсутні спеціалісти психологічної служби обслуговування відбувається періодично за запитом. Консультпукт діє на громадських засадах, оплата праці працівників психологічної служби здійснюється за основним місцем роботи.

Соціальні педагоги та практичні психологи адміністративно підпорядковані керівникам навчальних закладів. Супровід професійної діяльності консультпункту здійснює консультант районної психолого-медико-педагогічної консультації відділу освіти Наталія Косенко.

Психологічна служба Шполянського району пропонує надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги особам та сім’ям, які цього потребують за для зниження рівня посттравматичного стресу.

За допомогою потрібно звертатись за адресою м. Шпола, вул. Леніна, 45, МНВК, кабінет районної психолого-медико-педагогічної консультації, а також за телефоном «Довіри», що діє при Черкаському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, працює щоденно, крім вихідних, з 8-ої до 20-ої години за міським телефонним номером 33-09-00.

Працює також Всеукраїнська безкоштовна дитяча лінія «Телефон довіри»: 0-800-500-21-80, La Strada (044)224-04-46.

Ольга ТОЛЧІНІНА, завідувач Шполянської районної психолого-медико-педагогічної консультації.