СТАТИСТИКА СВІДЧИТЬ Інвестиційна діяльність

За січень-грудень 2014 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 258,9 млн. грн. капітальних інвестицій, що ста­новить 8,6% від загального обсягу освоєних капітальних інвестицій по області. Найбільш активно освоювались капітальні інвестиції підприємствами м. Черкаси, де ви­користано майже чверть усіх інвестицій. Після м. Черкаси Шполянський район має другий результат в області.

На кожного мешканця району припало 5857,3 грн. капітальних інвестицій (без коштів державного бюджету - 5844,2 грн.), що є найвищим показником в області і більше, ніж удвічі, перевищує середньообласний (2399,9 грн.). Майже всі інвестиції району (99,9%) становили інвестиції в матеріальні активи.

Найвагомішу частку з них - 86,8% (або 224720 тис. грн.) - освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій. Частка коштів з державного та місцевого бюджетів становила 2,0%, решта - кредити банків та інших позик.

Капітальні інвестиції за напрямками їх освоєння роз- поділилися таким чином: 43,7% - машини, обладнання та інвентар; 34,8% - нежитлові будівлі; 16,9% - інженерні споруди; решта - транспортні засоби та житлові будівлі (відповідно 2,8 та 1,6%).