Тепер призначення пільг залежатиме від доходів

У зв’язку з прийняттям Закону України №76-VIII від 28 грудня 2014 року «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» Кабінет Міністрів України постановою №389 від 4 червня 2015 року затвердив Порядок надання пільг окремим категоріям громадян, відповідно до якого з 1 липня 2015 року пільги на послуги за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), житлово-комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів), телефоном, послуг із встановлення квартирних телефонів, а також компенсація на тверде паливо і скраплений газ нараховуватимуться з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї осіб, які мають право на пільги.

З 1 липня 2015 року надання пільг з урахуванням доходу сім’ї поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України:
- «Про міліцію»;«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3; вдови ЧАЕС — віднесених до категорії 3, дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи);

- «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (учасники війни; особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною);

- «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною);

- «Про освіту» (пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них);

- Основами законодавства України про охорону здоров’я (пенсіонери, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них);

- «Про біблбібліотеки і бібліотечну справу» (пенсіонери, які раніше працювали у бібліотеках у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них);

- «Про захист рослин»;

- «Про жертви нацистських переслідувань»;

- «Про охорону дитинства» (багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей);

- «Про соціальний захист дітей війни»;

- «Про культуру» (пенсіонери, які раніше працювали в закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них);

- Кодексом цивільного захисту України.

До уваги братимуться доходи пільговика і членів його сім’ї за попередні шість місяців. Пільга надаватиметься, якщо середньо-місячний дохід не перевищує межу, яка дає право на податкову соціальну пільгу. Нині вона становить 1710 гривень на кожного члена сім’ї.
До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:
• пенсія;
• заробітна плата;
• грошове забезпечення;
• стипендія;
• соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата одноразова, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата одноразова, допомоги на поховання, одноразової допомоги);
• доходи від підприємницької діяльності.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу) та фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.

Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

Якщо пільговик або члени його сім’ї, які користуються пільгами, працюють, навчаються, одержують доходи від підприємницької діяльності, або є непрацюючими працездатними особами, з метою визначення права на отримання пільг їм необхідно звернутися до управління соціального захисту населення з 1 липня 2015 року за місцем реєстрації за адресою: м.Шпола, вул. Пролетарська, 62 (приміщення районної бібліотеки, відділ персоніфікованого обліку) і подати декларацію про доходи сім’ї пільговика за формою, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період. При собі необхідно також мати паспорти, ідентифікаційні коди пільговика та членів його сім’ї.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права.
Надання пільг припиняється: якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, за заявою пільговика.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відо-мостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

Для всіх інших категорій громадян, пільги як і раніше надаватимуться без урахування доходів.

За роз’ясненням щодо надання пільг звертатися в управління соціального захисту населення.

Анатолій РАКІТІН, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації.