Управління ветеринарної медицини реорганізується в управління Держпродспоживслужби в Шполянському районі

Розпочався процес реорганізації територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. Відповідний наказ 16 січня 2016 року підписав заступник Держветфітослужби України, голова комісії з реорганізації Держветфітослужби України Олександр Вержиховський. Згідно із наказом реорганізація терорганів Державної ветеринарної та фітосанітарної служ­би відбуватиметься шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Для цього будуть утворені комісії з реорганізації територіальних органів та призначені їх голо­ви.

При цьому тероргани Держветфітослужби України продовжуватимуть викону­вати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам Держ­продспоживслужби.
Згідно із наказом, голо­ви комісій з питань реорганізації зобов’язані у семи­денний термін затвердити персональні склади комісій та плани заходів. Також голо­ви комісій повинні повідомити органи, що здійснюють дер­жавну реєстрацію припинен­ня діяльності юридичних осіб територіальних органів за місцем знаходження установ, про прийняття рішення щодо при­пинення діяльності. Також буде проведено інвентаризацію майна терорганів Держветфітослужби України, складено пе­редавальний акт та здійснено вивільнення працівників відповідно до чинного законодавства.
Таким чином, управління ветеринарної медицини в Шполянському районі припиняє діяльність як юридична особа територіального ор­гану. Заявлення кредиторами своїх вимог до цієї установи приймаються протягом двох місяців із дня публікації цього повідомлення.