В числі найкращих визнано роботу учня Васильківського НВК

22 квітня 2015 року на базі Черкаської першої міської гімназії (Асоційована школа ЮНЕСКО) був проведений обласний конкурс «Постать Михайла Драй-Хмари і його творчість у контексті світової літератури і культури». Мета — залучення учнівської молоді до дослідно-пошукової діяльності. У конкурсі взяли участь 33 учні з навчально-ви­ховних закладів області. Після урочистого відкриття конкурсу група гімназистів 7—11 класів розповіла про видатного пись­менника українською та іноземними мовами. Директор Малоканівецької ЗОШ І—ІІ ступенів імені Ми­хайла Драй-Хмари Чорнобаївського району Людмила Савченко виступила з доповіддю та мультимедійною презентацією про відомого по­ета і перекладача та про його музей, створений на базі школи.

Усі конкурсанти успішно пра­цювали в секціях за номінаціями конкурсу: секція кращих онлайн-за­вдань за творчістю М.Драй-Хмари; секція художнього читання його поезій чи власних творів про ньо го; секція ідейно-художнього аналізу поезій М.Драй-Хмари. У першій з них найкращою виз­начено ученицю 9-А класу Черкаської спеціалізованої ЗОШ №28 імені Т.Г.Шевченка Оле­ну Горопашну. В другій визнано шість призерів: І—ІІ місця — Іван Зінченко (переселенець із До­неччини) та Анжеліка Головачова (Черкаська ЗОШ №5); ІІІ місце — Андрій Женжеруха (учень 9-Б класу Черкаської першої міської гімназії, учитель Н.І.Коритан); ІV місце — Ілля Опарін (учень 7-Б класу Черкаської спеціалізованої ЗОШ №3); V місце — Олександр Олексієнко (Малоканівецька ЗОШ І—ІІ ступенів імені М. Драй-Хмари Чорнобаївського району); VІ місце — Богдана Литвинюк (учениця 9-А класу Черкаської ЗОШ №21).

У третій секції найкращим виз­нано учня 9 класу Васильківського НВК «Загальноосвітня І—ІІІ сту- пенів школа» Романа Дранчен­ка. Він представив на розгляд журі презентацію вірша Михайла Драй-Хмари «І знов обвугленими сірниками…», емоційно напам’ять прочитав та дав глибокий аналіз поезії.

Учнівський та батьківський ко­лективи Черкаської першої міської гімназії не просто вшанували па- м’ять свого випускника, а й ус­лавили ім’я видатного українця, дали можливість учнівській мо- лоді в цей непростий для нашої України час показати приклад видатної особистості, справжньо­го інтелігента, який палко любив Батьківщину.

Переможці і учасники конкурсу, а також вчителі, які їх підготували, отримали грамоти гімназії. На- вчальні заклади отримали пам’ятні подарунки — сувенірні тарілки з логотипом конференції та Першої міської гімназії. А ще перемож­цям найближчим часом пообіцяли поїздку на батьківщину Михайла Драй-Хмари. Роман з нетерпінням чекає на запрошення.

Людмила ТОРБА, вчителька української мови та літератури Васильківського НВК.