В Україні відкрили велике газове родовище

Поклади виявлені на території Шевченківського району Харківської області.

Врезультаті проведеннягеологорозвідувальнихробітПАТУкргазвидобуваннявідкрилоуХарківськійобластіМалокринкіськегазоконденсатнеродовище.Про цевп'ятницю,12 вересня,повідомляєпрес-службакомпанії.

РодовищерозташованенатериторіїШевченківськогорайону Харківськоїобласті таналежитьдонафтогазоносногорайонуПівнічного бортуДніпровсько-Донецькоїзападини.Продуктивністьсвердловининародовищістановитьблизько22тис.кубометрівна добу.

Планується,щорічний видобутокприродногогазу тутдосягне6,5 млнкубометрівна рік.Підтвердженізапасигазународовищіскладають30 млнкуб.м,перспективніресурси-230 млнкубометрів.

"Прицьому,за результатамидосліджень,якіпровелифахівці Українськогоінститутуприроднихгазів,загальна оцінказапасіві ресурсівродовищастановитьблизько500 млнкубометрів.Томувже найближчимчасом плануєтьсяйогоподальшарозвідка",- додаливкомпанії.

Пошуково-розвідувальніроботивцьому районіпроводилися щез 1990 року,врезультатічого булавиявлена​​Гашиновськаструктура,вмежах якоївідкритоГашиновськенафтоверодовище.

Україна у 2014 році збільшила видобуток газу на 2,5%

Джерело:http://ua.korrespondent.net