Заснована літературна премія імені Михайла Слабошпицького

На ювілейному вечорі до 75-ліття від дня народження Михайла Слабошпицького було оприлюднено інформацію про заснування премії його імені. Після доопрацювання Положення премії і узгодження всіх питань з її фінансування організатори і засновники премії оприлюднюють це Положення у ЗМІ.

Національна спілка письменників України, її Черкаська обласна організація, родина Слабошпицьких (діти Іванна, Мирослав, Святослав та дружина Світлана Короненко-Слабошпицька) з метою пошанування видатного письменника і громадського діяча Михайла Слабошпицького, популяризації його різногранної творчої спадщини, утвердження високих мистецьких стандартів у національному письменстві і літературній критиці, стимулювання учасників літературного процесу засновують Всеукраїнську літературну премію імені Михайла Слабошпицького, перше присудження якої відбудеться у 2022 році.

Премію встановлено в номінації художньо-біографічна/мемуарна проза (книги і прирівняні до них видання в літературних журналах, опубліковані протягом останніх 3-х років перед роком присудження Премії).

Премія присуджується один раз на рік до дня народження Михайла Слабошпицького – 28 липня і вручається в Києві.

Премія присуджується за рішенням конкурсної комісії (журі), яка організовує проведення конкурсу, визначає лауреата премії. Рішення конкурсної комісії (журі) правочинні за наявності двох третин її складу. Рішення про присудження Премії приймається таємним голосуванням більшістю голосів членів конкурсної комісії (журі): 50 відсотків плюс один голос від повного складу комісії.

До участі в конкурсі допускаються книги чи прирівняні до них публікації в літературних часописах, які обстоюють гуманістичні загальнолюдські й національні цінності, не відзначені іншими преміями, але з числа тих, які здобули високу оцінку літературної критики, громадськості, читачів. Мова творів – українська.

Право висунення творів на здобуття Премії мають колективи творчих спілок, редакцій, товариств, мистецьких, навчально-наукових, культурно-просвітницьких установ і закладів (при цьому додається відповідний протокол). Кожна з організацій може представити на здобуття Премії один або кілька творів одного автора. На здобуття Премії можуть претендувати письменники України та українського зарубіжжя.