Зміни до порядку здійснення валютно-обмінних операцій на території України

Смілянська ОДПІ звертає увагу на наступні зміни в законодавстві:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 10.08.2016 року на брала чинності постанова правління Нацбанку України від 02.08.2016 року № 364 «Про внесення зміндо Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України».

Зокрема, банкам і фінансовим установам дозволяється здійснювати операції з продажу фізичній особі — резиденту готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, яка менша  веквіваленті, ніж 150 тис. гри., без пред'явлення документів.

                                                                                                                   Смілянська ОДПІ

Виправлення самостійно виявлених помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку

Смілянська ОДПІ нагадує, якщо юридична особа - платник єдиного податку третьої групи здійснює виправлення самостійно виявлених помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку, така юридична особа має надати податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 року № 578 (далі – наказ № 578), з відповідною позначкою «Уточнююча» у рядку 1 розд. І «Загальні відомості» податкової декларації.

Для виправлення помилок в податковій декларації передбачено заповнення розділу IV «Визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок», а саме:

У рядку 11 зазначається сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, в залежності від форми декларацій, яка подавалася за податковий (звітний) період, який уточнюється, а саме:

- дані рядка 10 чинної на сьогодні форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), яка  затверджена наказом №578, якщо уточнюються показники податкової звітності, що була подана за формою, затвердженою наказом  №578;

- дані рядка 9, якщо уточнюються показники податкової звітності, що була подана у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку", який діяв у 2012, 2013, 2014 роках та у І,ІІ.ІІІ кварталах 2015 року,

- або рядків 9, або 24, або 36 (відображається в разі переходу протягом року на іншу групу платника єдиного податку) податкової декларації згідно з вищезгаданим наказом № 1688.

У рядку 12 - уточнена сума податкових зобов'язань за квартал податкового (звітного) періоду, у якому виявлена помилка;

У рядку 13 - сума єдиного податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (рядок 12 - рядок 11 декларації);

У рядку 14 - сума єдиного податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки. Вказується позитивне значення розрахунку: рядок 11 - рядок 12 декларації;

У рядку 15 - зазначається сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до пп. "а" п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу (рядок 13 х 3 %));

У рядку 16 - зазначається сума штрафу в розмірі 5 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до пп. "б" п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу (рядок 13 х 5 %));

У рядку 17 - сума пені самостійно нарахована відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу.

Звертаємо увагу, що у складі звітної декларації платник має можливість уточнити лише один минулий податковий (звітний) період поточного року або минулих років.  У разі необхідності уточнення показників за декілька податкових (звітних) періодів помилки виправляються шляхом подання окремої уточнюючої декларації за кожний податковий (звітний) період, що уточнюється.   

Смілянська ОДПІ

Нові форми звітності з податку на прибуток для нерезидентів

Смілянська ОДПІ інформує, що з 29 липня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2016 року № 544 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво».

Цим наказом затверджено: Порядок розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво; форму Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності; форму Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

Крім того, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 25.06.2013 року № 610 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво».

Смілянська ОДПІ

Про нарахування земельного податку

Днями в Смілянській ОДПІ відбувся семінар на тему: «Земельного податку», перший заступник Смілянської ОДПІ Вікторія Шевченко нагадала, що спливає термін сплати земельного податку, останній термін сплати спливає 29 серпня 2016 року.

А також Вікторія Григорівна розповіла, що згідно  Податкового кодексу України визначено, що плата за землю у складі податку на майно належить до місцевих податків. Тобто при визначені розміру податку та наявних пільг необхідно звертатися до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків та зборів.     

Нарахування фізичним особам сум земельного податку здійснюється податковими інспекціями, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення. Громадяни мають сплатити податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення через установи банків чи поштові відділення. Селяни можуть сплачувати податки і збори через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад за квитанцією про прийняття податків і зборів (форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 року № 714 «Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів»).

В аналогічному порядку здійснюється нарахування фізичним особам орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності та визначаються строки її сплати.

Варто зазначити, що за несвоєчасну сплату податку фізичній особі нараховується штраф та пеня в залежності від кількості днів затримки сплати.

Фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, повинна надати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (посвідчення інваліда першої або другої групи, пенсійне посвідчення (за віком), посвідчення батьків багатодітної сім’ї (які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років), посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1-3 категорія), посвідчення «Учасник бойових дій», посвідчення «Інваліда війни», посвідчення «Учасник війни» тощо).

Якщо фізична особа мешкає в одному населеному пункті, а земельна ділянка (будівля, приміщення) розташована в іншому населеному пункті, то для отримання інформації щодо плати за землю такому платнику необхідно звернутися до ДПІ за місцезнаходженням земельної ділянки.

Смілянська ОДПІ

Чи має право ФОП на податкову знижку, яка є також найманою особою

Відповідно до пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом.

Заробітнаплата – цеосновнатадодатковазаробітнаплата, іншізаохочувальнітакомпенсаційнівиплати, яківиплачуються (надаються) платникуподаткуузв’язкузвідносинамитрудовогонаймузгідноіззакономпп. 14.1.48 п.14.1 ст.14 Кодексу.

Порядок застосування податкової знижки передбачений ст.166 Кодексу.

Згідно із пп. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 Кодексу передбачено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу.

Отже, враховуючи викладене, право на податкову знижку має фізична особа - підприємець, яка є найманою особою, виключно до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.

                                                                                                         Смілянська ОДПІ

Які документи необхідні для отримання електронного цифрового підпису

Смілянська ОДПІ нагадує, що для отримання послуг електронного цифрового підпису необхідні наступні документи:

Для фізичної особи – підприємця (особисто):

- заповнена та підписана Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи - підприємця) у двох примірниках;

- копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та копія сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчена власноручним підписом (в разі, якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від ідентифікаційного коду, копія сторінки паспорта з відміткою про таку відмову);

- копія облікової картки платника податків.

Документи, необхідні для отримання посиленого сертифіката ключа для найманих працівників фізичної особи - підприємця:

- заповнена та підписана Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи - підприємця), з Додатком до розділу 2 реєстраційної картки, у двох примірниках,

- копія паспорта заявника та підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та копія сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчена власноручним підписом власника паспорта (в разі, якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копія сторінки паспорта з відміткою про таку відмову);

- копія облікової картки платника податків заявника та підписувача,

- копія (засвідчена фізичною особою - підприємцем) та оригінал трудового договору з відміткою про реєстрацію у центрі зайнятості (надається виключно для ознайомлення).

Документи, що необхідні для отримання послуг електронного цифрового підпису фізичною особою:

- заповнена та підписана Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи - підприємця), у двох примірниках;

- копія паспорту підписувана (копії 1-2 (3-6 за наявності відміток) сторінок та копія сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчена власноручним підписом власника паспорту (у разі, якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову);

- копія облікової картки платника податків.

Представництво Акредитованого центру сертифікації електронних ключів знаходиться у приміщенні ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, каб. № 108-109, тел. (0472)33-91-77.

Смілянська ОДПІ