Зовнішньоекономічна діяльність Шполянського району за 2014 рік

Обсяг експорту товарів Шпо­лянського району за 2014 рік становив 19762,6 тис. дол. США, імпорту — 27298 тис. дол. Обсяг експорту порівняно з 2013 роком зменшився на 18,7%, імпорту — на 22,7%.

Від`ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило7535,4 тис. дол. У загальному обсязі експорту області частка району склала 3,2%, в обсязі імпорту — 6%.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіта-лу), унесених в економіку райо­ну, на 31 грудня 2014 р. стано­вив 3105,7 тис. дол. США, що на 29,5% менше обсягу інвестицій на початок року (за рахунок знач­ного впливу курсової різниці). У розрахунку на одну особу насе­лення обсяг прямих іноземних інвестицій склав 70,3 дол. і проти початку року зменшився на 28,1 дол.

Відділ статистики.