Договір оренди землі гарантує право користування земельною ділянкою

До 1 січня 2002 року на території Шполянської міської ради за межами населеного пункту рішеннями районної та міської рад відповідно до законодавства, яке діяло на той час, громадянам і товариствам городників було надано в користування земельні ділянки для ведення городництва.

Нині зазначені земельні ділянки — основний засіб виробництва сільськогосподарської продукції для задоволення особистих потреб жителів міста.

Відповідно до вимог чинного законодавства користування земельною ділянкою повинно посвідчуватися договором оренди землі, який зареєстровано в установленому порядку.

Згідно із Земельним кодексом України використання землі в Україні є платним. Плата за користування земельними ділянками є одним із основних джерел наповнення міського бюджету.

Враховуючи наведене вище, громадянам — користувачам земельних ділянок, які розташовані за межами м. Шпола для оформлення права оренди необхідно:

1. Звернутися до Головного уп-равління Держгеокадастру у Черкаській області (м. Черкаси, вул. Смілянська, 131) з клопотанням стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зазначенням орієнтовної площі, цільового призначення, місця розташування земельної ділянки та бажаного терміну оренди.

До клопотання потрібно додати:
- копію паспорта громадянина та ідентифікаційного номера;
- обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням передбаченої діяльності на земельній ділянці;
- викопіювання бажаного місця розташування земельної ділянки з урахуванням раціональної організації території й компактності землекористування (по кожній ділянці окремо);
- довідку з державної статистичної звітності про наявність земель і розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
- довіреність, на підставі якої інтереси заявника (громадянина) представляє його уповноважена особа (у разі, якщо клопотання подається представником).

2. Після отримання дозволу потрібно замовити розроблення доку-ментації із землеустрою.
3. Із розробленою та погодженою в установленому порядку документацією із землеустрою необхідно звернутися через центр надання адміністративних послуг (м. Шпола, вул. Лозуватська (Пролетарська), 60) до відділу Держгеокадастру у Шполянському районі стосовно реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі.
4. Зареєструвавши земельну ділянку, потрібно звернутися до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області з клопотанням щодо затвердження проекту землеустрою, передачі земельної ділянки в оренду та укладення договору оренди землі.
5. Із рішенням (наказом) про передачу земельної ділянки в оренду й укладеним договором оренди землі громадянам необхідно звернутися до органу (суб’єкта), який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації прав для реєстрації права оренди землі.

З метою забезпечення ефективного використання земельних ділянок, раціональної організації території і компактності землекористування Шполянською міською радою спільно із відділом Держгеокадастру у Шполянському районі проводяться роботи щодо впорядкування земельних ділянок, які використовуються громадянами для ведення городництва та виявлення земельних ділянок, які не використовуються або самовільно зайняті з наступним внесенням пропозицій щодо їх надання в оренду та/або резервування для передачі у власність учасникам АТО.

ПРИМІТКА. Згідно з дорученням Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на території Шполянського району плата за користування (оренду) земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності, які розташовані за межами населених пунктів, встановлюється в розмірі не менше 8,0% від проіндексованої нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Сергій КРАВЧЕНКО, міський голова;

Сергій ЗАЄЦЬ, начальник відділу земельних відносин Шполянської міської ради.