Голова Шполянської райдержадміністрації Володимир ПОТАПЕНКО: «Ми прожили доволі важкий, але водночас цікавий рік»

Про те, з якими результатами Шпо­лянщина завершує 2015-рік в соціально-економічному, куль­турному і суспільному аспектах, йшлося у розмові коре­спондента газети «Шполяночка+» з керівником району — головою Шполянської райдержадміністрації Володимиром ПОТАПЕНКОМ. Проаналізувавши пройдені трудові будні, беззаперечно можна говорити про наявні здобутки і позитивні тенденції в профільних галу­зях. Напередодні новорічного свята таки хочеться виокре­мити краще і налашту­ватися на боротьбу з негативними явищами в наступному році.

— Володимире Мико­лайовичу, з яким настроєм Ви, як керівник району, проводжаєте 2015-й рік?

— Цей рік був над­звичайно важким, але ра­зом з тим — цікавим. При­йшовши на посаду голови райдержадміністрації на початку року, відразу роз­почав з планування робо­ти, яка була направлена на подолання труднощів у вирішенні безлічі соціальних та економічних питань. В умовах, коли в державі не припиняється неоголошена війна, коли погіршується до­бробут людей, дуже склад­но утримувати ситуацію від соціального вибуху. Але нам це вдалося, вважаю, що гар­них результатів маємо чима­ло.

Непогано спрацювали в цьому році аграрії, показники в цій галузі високі. Вал зерно­вих культур, зібраних на шпо­лянських полях, становить 252 тисячі тонн, а це на 20,5 тонн більше, ніж у 2014-му.

Однією з позитивних тенденцій є те, що зменше­но площі вирощування со­няшнику, розпочали сіяти нетрадиційні культури — гречку, коріандр, льон. У господарствах, де утримують тваринництво, — ГК «ЛНЗ», СТОВ «Лан», ТОВ «Агро-Шанс», СТОВ «Агропрогрес», СПОП «Відродження», за­проваджено використання органічних добрив на полях. Значно збільшено надої мо­лока на корову — в середньо­му майже 300 л.

Я вдячний керівникам сільськогосподарських підприємств, які не вдаються до вирізання тварин, а на­впаки примножують кількість поголів’я — корів збільшилося на 152 голови, телят — на 330, свиней — на 333, птиці — на 70 тисяч голів. І це в час, коли на теренах всієї України закрито 159 молочнотоварних ферм. По­ряд із збільшенням кількості поголів’я шполянські госпо­дарники збільшили і вироб­ництво м’яса на 128% — до 480 тонн додатково. Всього корів у господарствах району налічується 5535 голів, сви­ней — 3450, овець — 1070.

Незважаючи на склад­ну економічну ситуацію в країні, керівники господарств знаходять всі можливості для придбання нової сільськогосподарської техніки, без якої неможли­вий подальший розвиток агробізнесу. Навіть у невели­кому фермерському господарстві придбано новий су­часний трактор вартістю в 2 млн. грн. Проводиться нині реконструкція ферм — телят­ника у СПОП «Відродження», корівника у СТОВ «Агро-Шанс», свиноферми у СТОВ «Агропрогрес», де закуплено племінних свиней. В результаті реконструкцій 80% молочнотоварних ферм району виробляють безконтак­тне молоко.

— А яке ставлення районної влади до одноосібників — людей, які власноруч обробляють свої земельні паї?

— Звичайно ж, добре ставлення до людей праці, але якщо вони допомагають місцевій школі, закладу охо­рони здоров’я чи покращува­ти інфраструктуру населено­го пункту. Є багато сумлінних і небайдужих одноосібників, які вносять свій вклад у суспільне благо, і я дуже вдячний їм за це. А є й такі, що не подають декларацій, не беруть участі у житті села, таким чином гублять його.

— Не дуже радува­ли нас у цьому році про мислові підприємства: зупинка виробництв на заводі запасних частин, на молокозаводі. Час функціонування великих підприємств минає?

— Справді, в промисловості існує багато проблем, район втратив робочі місця і разом з тим — надходжен­ня до бюджету. Маємо 5 діючих підприємств, де не припиняється виробництво.

Невирішеним залишається питання подальшої долі за­воду запасних частин. Поки триває судовий процес щодо права власності, жодні звер­нення до вищих органів вла­ди не мають результатів.

На молокозаводі поки пра­цюють 30 працівників, на меблевій фабриці — 40, де фіксується до 380% вико­нання виробничого плану. Поряд з тим, відкрито новий сучасний калібрувальний за­вод у Лебедині, де створено робочі місця, частина кадро­вого потенціалу із зупинених підприємств перейшла до ГК «ЛНЗ». Тож не можна казати, що промисловість відмирає, вона набуває новітніх форм функціонування, переходить на сучасний ритм розвитку. Успіх там, де інвестується в нове. Відтак, маємо підприємство, яке посідає друге місце в Європі за всіма рей­тинговими показниками.

— Яким є інвестиційний клімат в районі?

— Інформація про всі привабливі інвестиційні ділянки висвітлюється на сай­тах районної та обласної державних адміністрацій. В результаті цього зокрема вирішується нині питання будівництва нового елевато­ра у Матусові на території ко­лишнього цукрозаводу. Зага­лом в цьому році в районі, за попередніми даними, вкладе­но до 130 млн. грн. інвестицій — на підприємствах ГК «ЛНЗ» та ТОВ «Шпола-Агро-Індустрі».

— Наскільки вдається утримувати гуманітарні галузі?

— Завдяки виважено­му підходу та допомозі соціальних партнерів галузі освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, ми не втра­тили, а примножили в 2015- му. Зокрема, в первинну ланку надання медико-санітарних послуг, а це 24 ФАПи і 9 амбулаторій, залучено до 300 тисяч грн. соціально партнерських коштів. Всі ці за­клади опалюються, в них проведені ремонти, забезпе­чуються всіма необхідними медикаментами та обладнан­ням. Відсутня заборгованість і по енергоносіях, і з заробітної плати. В наступному році про­довжимо роботи з підведення води в ці заклади, будівництва туалетів, санвузлів. У центральній районній лікарні доводимо до логічного за­вершення будівництво очис­них споруд, вже освоєно 1 млн. 926 тис. грн., виділених на ці цілі з міського, районно­го та обласного бюджетів. У ЦРЛ відремонтували харчо­блок, придбали нову праль­ну машину, триває заміна вікон за кошти районного бюджету. Немає проблеми із забезпеченням медика­ментами, діти до 3-х років, воїни АТО лікуються без­коштовно. Єдине, що вселяє невизначеність — перехід ЦРЛ в наступному році на утримання з обласного бюд­жету. Посилено працюва­тимемо над збільшенням дохідної частини районної скарбниці, щоб не дозволити скорочень.

І як не диктували нам реалії та вимоги часу оптимізувати мережу навчальних закладів, все ж ми не закрили жодної школи. Не пішли на це. Не хочу закривати особливо сільські школи. І велика за­слуга в цьому знову ж таки — соціальних партнерів. Знайш­ли фінансові можливості для реконструкцій систем опалення, що значно змен­шило затрати, та і в класах стало набагато тепліше.

Такі заходи проведені в Бур­тах, Надточаївці, Скотаре­вому, Капустиному. Навесні оптимізується і приміщення Станіславчицької школи. Економія коштів на енергоносіях дозволяє направляти кошти на матеріали для утеплен­ня приміщень. На ремонти в школах витратили 4 млн. 200 тис. грн. — на 2 млн. 800 тис. більше, ніж в минулому році. Дуже завдячую спонсорам, батькам, яким не байдужа доля навчальних закладів.

Торкнуся і теми культури. Думаю, ніхто не докоряти­ме нас у тому, що ми мало приділяємо уваги цій сфері. В цьому році ми відремонтували 12 будинків культури, нарешті набуває пристойного вигля­ду районний будинок культу­ри, в центральній районній бібліотеці відремонтували сходи, перебудували дах на вході до районного історико- краєзнавчого музею, ку­пували сценічні костюми, оргтехніку для закладів культури. Належна увага приділяється і спорту — збудовано новий сучасний тенісний корт та будується стадіон у Лебедині, розпоча­то реконструкцію стадіону в мікрорайоні колишнього цу­крозаводу у Шполі. В наступ­ному році реконструювати­меться стадіон «Колос».

Хочу зазначити, що помітно зросла кількість відремонтованих доріг в районі. На ці роботи спрямовано за рік 20 млн. грн., 1 млн. 800 тис. грн. — на вуличне освітлення. Велику частину коштів для цього надали ГК «ЛНЗ», ТОВ «Шпола-Агро-Індустрі», СТОВ «Лан», СТОВ «Україна», а також сільські бюджети Антонівки, Лип’янки, Веселого Кута. У Буртах жителі самі зібрали на ремонт доріг 28 тис. грн.

— Яким є вклад Шпо­лянщини у допомогу фрон­ту?

— Вважаю, що дуже значним. Я вдячний нашим волонтерам, які не припиня­ють збирати допомогу бійцям-землякам і відвозити на пере­дову. Шполяни зібрали до 7 млн. грн. на будівництво фортифікаційних споруд у зоні АТО та ліквідацію наслідків вибуху складу боєприпасів у Сватовому.

Важливо сказати, що ба­гато проведено роботи в частині патріотичного ви­ховання молоді. В кожній школі оформлені куточки національної патріотики, дер­жавних символів, проводять­ся тематичні заходи, зустрічі з воїнами АТО, які для наших дітей є великим авторитетом і зразком. Педагогічні колек­тиви приділяють багато ува­ги, щоб у нашої молоді жила щира любов до України, нако­пичувалися знання з її історії, культури, традицій і духовних орієнтирів. Чому деякі наші співгромадяни тікають від повісток? Бо в свій час не достатнім було виховання.

— Що б Ви хотіли по­бажати шполянам напередодні Нового року?

— Святкового гарно­го настрою, оптимізму, віри у добро і краще майбутнє і, звичайно ж, міцного здоров’я. Дуже хотілося для земляків організувати красивий новорічний краєвид, і, думаю, це вдалося. Шпола сяє нині дивовижними вогниками, як ніколи в попередні роки. І це бажання прикрасити рідний край виникло не лише у мене — спільними зусиллями з не­байдужими представниками бізнесу ми разом приємно по­радували шполян.

Хочу запевнити земляків, що наступний рік буде ще пліднішим для нашого райо­ну, приділятимемо максимум уваги підняттю рівня добро­буту кожної родини. Щиро вітаю всіх з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай назавжди піде з нашої землі війна, а Україна стане на шлях стрімкого соціально-економічного злету!

Бесіду вела Наталія СТОРЧАК (фото автора).