Інформація для вимушених переселенців із зони проведення АТО

У разі втрати паспорта громадянина України

Зібрати всі наявні документи (у тому числі ті, які посвідчують особу) — паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження, посвідчення водія, військовий квиток, пенсійне посвідчення, посвідчення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, посвідчення інваліда тощо, а також (у разі наявності) документи, які підтверджують реєстрацію місця проживання (довідка про склад сім’ї або витяг з будинкової книги), копії паспорта громадянина України та інших документів та звернутися до підрозділу міграційної служби. Потрібні також фотографії 3,5х4,5 см (3 шт.) У разі, якщо паспорт втрачено з вини громадянина, підрозділ міграційної служби складає протокол про адміністративне правопорушення (попередження або штраф — 17—51 грн.).

Вклеювання фотографії до паспорта громадянина України по досягненню 25- та 45-ти річного віку
Звернутися до найближчого територіального підрозділу міграційної служби та надати паспорт громадянина України та 3 фотографії 3,5х4,5 см.

Отримання паспорта громадянина України по досягненню 16-ти річного віку (перший паспорт)
Звернутися до найближчого територіального підрозділу міграційної служби та надати cвідоцтво про народження, 3 фотографії 3,5х4,5 см, документи, які підтверджують реєстрацію місця проживання дитини (у разі наявності, довідка про склад сім’ї або витяг з будинкової книги) та паспорти батьків.

Реєстрація місця проживання (місця перебування)
Звернутися до підрозділу міграційної служби за місцем тимчасового проживання (перебування) та надати:
1. Паспорт громадянина України.
2. Документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій час-тині, адреса яких зазначається під час реєстрації.
У випадку поселення у приміщеннях, які надаються місцевими адміністраціями для розміщення вимушених пересе-ленців, необхідно надати лист місцевої адміністрації про поселення особи, а також письмову згоду власника приміщення на реєстрацію місця проживання (перебування).
3. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які під-лягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

Інформація для громадян, які проживають (зареєстровані) на території Кримського півострова

Офіційні документи. Постанова Кабінету Міністрів України №289 від 4 червня 2014 року «Про затвердження Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України».

Щодо громадянства України. Відповідно Закону України «Про громадянство», громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України лише за його клопотанням. Оформлення виходу з громадянства України здійснюється за заявою особи на ім’я Президента України, яка подається до закордонної дипломатичної установи. Датою припинення громадянства України у цьому випадку є дата видання відповідного Указу Президента України. Таким чином, Російська Федерація не може приймати будь-яких рішень щодо припинення українського громадянства мешканців АР Крим та міста Севастопіль. Подавати будь-які заяви для збереження громадянства України не потрібно.

Державна міграційна служба України також застерігає громадян у жодному разі не передавати паспорти громадянина України будь-яким особам та представникам іноземних держав, оскільки у майбутньому такі паспорти можуть бути використані для протиправної діяльності, наприклад, для продажу майна, отримання кредитних коштів тощо.

Валентина ЩІПАНСЬКА, завідувач Шполянським РС УДМС України в Черкаській області.