Хто матиме право на субсидії від держави?

Разом зі звісткою про значне, можна сказати, не підйомне для переважної більшості родин країни підвищення плати за користування газом та електроенергією у громадян ви­никло зустрічне до держави запитання: «А чи підготовлена для них система компенсацій?». На це запитання відповідає начальник управління соціального захисту Шполянської райдержадміністрації Анатолій РАКІТІН:

— Нині поки що з Міністерства соціальної політики України офіційно не отрима­но відповідного документу, в якому прописаний порядок оформлення субсидій. Ра­зом з тим, хочу повідомити, що згідно з проектом поста­нови, призначення субсидії відбуватиметься на підставі двох документів — заяви та декларації (скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб). При цьому запроваджуються спрощені форми заяви та декларації про доходи і витрати осіб для звер­нення за субсидією.

Скасовуються всі обмежен­ня щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначен­ням субсидій, крім здійснення одноразової дороговартісної покупки (на суму понад 50 тис. гривень): наявність у власності двох житлових приміщень; наявність у власності двох автомобілів; наявність у складі домогосподарства осіб працез­датного віку, які не працюють, не навчаються і не перебува­ють на обліку як безробітні; здача в найм житлового приміщення; здійснення по­купки товарів, робіт та послуг (у тому числі оплата медичних послуг та навчання) на суму по­над 10 прожиткових мінімумів. Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії органи соціального захисту населення отримуватимуть у порядку обміну від Державної фіскальної служи та Пенсійного фонду України.

Слід зазначити, що відтепер запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не на опа­лювальний період, як раніше. Встановлюється автоматич­ний принцип надання субсидіїна новий період (скасовується необхідність повторного звер­нення до органу соціального захисту населення для призна­чення субсидії на новий період у разі відсутності змін).

Для призначення житлової субсидії застосовуватимуться доходи за попередній календар­ний рік без урахування сплаче­них податків. Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюватимутьрозрахунок субсидії на на­ступний період автоматично. Для цього вони збиратимуть необхідну інформацію без звернення громадянина і про­тягом двох місяців з початку нового періоду прийматимуть рішення щодо призначення (непризначення) субсидії цим домогосподарствам та письмо­во інформуватимуть про при­йняте рішення громадян, які зверталися.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отриман­ня житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житло­вому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов’язується у місячний термін повідомити орган соціального захис- ту населення. Якщо подано неповні чи недостовірні ві- домості про доходи та ви­трати зареєстрованих у жит­ловому приміщенні/будинку осіб, може бути відмовлено в призначенні субсидії або при­пинено її надання. У такому разі заявник зобов’язується по­вернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у по- двійному розмірі.

На цей час всі ці зміни передбачені лише проек­том постанови Кабінету Міністрів України і законної сили не набули. Після затвер­дження вказаної постанови управлінням соціального захисту населення Шполянської районної державної адміністрації будуть надані офіційні роз’яснення.

 

ДОВІДКОВО: Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і кому­нальних послуг, підвищила мінімальний тариф для населення на газ, викори­стовуваний для опалення, в 3,3 рази (на 2511 гривні за 1 тис. куб м) — до 3600 гривні за 1 тис. куб. м. Така ціна діятиме з 1 квітня 2015 року на обсяг до 200 куб. м на місяць і лише в опалю­вальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня). Обсяг понад 200 куб. м на місяць, а та­кож спожитий не в опалю­вальний сезон, газ оплачу­ватиметься за ціною 7188 грн. за 1 тис. куб. м.

Ціна газу, що використо- вується населенням для приготування їжі та піді- гріву води, зросте з 1182 грн. за тис. куб. м до 7188 грн. за 1 тис. куб м. За відсутності лічильників на­селення платитиме за газ єдину ціну — 7188 грн. за 1 тис. куб. м. Всі ці цифри — з урахуванням наявності лічильників.

У середньому ціна на газ для населення підвищилася на 285%, що відповідає по­ложенням меморандуму між Кабінетом міністрів України та Міжнародним валют­ним фондом.