КОНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ЩОДО ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ

Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» № 1401-VІІІ від 2 червня 2016 року прокуратура внесена до судової гілки влади.

Конституцію України доповнено статтею 131-1 згідно із вказаним Законом, відповідно до якої в Україні діє прокуратура, яка здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виняткових випадках і в порядку, що визначені законом.

Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом. Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України.

Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.

Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснює лише у випадках і з підстав, визначених цією Конституцією та законом.

Щодо представницької функції прокуратури, то випадки, у яких здійснюється представницька діяльність прокурором в судах, унормовані Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, проте на вказаний законодавчий акт очікують зміни з врахуванням конституційних змін.

Таким чином, у подальшому прокуратура діятиме відповідно до вимог ст. 131-1 Конституції України та пункту 9 розділу XV «Перехідні положення», яким визначено, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових ршень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, — до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Ярослав ЗАЧЕПА,
прокурор Шполянського відділу
Смілянської місцевої прокуратури.