На Шполянщині поширюється захворювання на сказ

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНИМИ

Про таку загрозли­ву хворобу, як сказ тва­рин, час від часу фахівці Держпродспоживслужби повідомляють населення, надаючи роз’яснення та інструкції з профілактики.

Не слід нехтувати цією інформацією, оскільки іс нує реальна небезпека для життя людини.

За інформацією головно­го спеціаліста управління Д е рж п р одс п ож и вс лу ж б и в Шполянському районі Володимира МАРЧЕНКА, оприлюдненою на офіційній веб-сторінці Шполянської райдержадміністрації, на території Шполянського району епізоотична ситуація щодо сказу тварин залишається напруже­ною: впродовж 2016 року на території району зареєстровано 8 випадків захворювання тва­рин на сказ, а в 2017 році зареєстровано уже 2 випадки.

Повідомляється також, що ситуація була розглянута на позачергових засіданнях Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Шполянській райдержадміністрації, приймалися рішення та затвер­джувались комплексні план-заходи з ліквідації захворювання в неблагополучній та загрозливій зонах.

Сказ реєструвався серед котів, бродячих собак, єнотовидних собак, великої рогатої худоби, але основним джере­лом інфекції залишається чер­вона лисиця.

Важливе значення має про­цес синантропізації лисиць, тобто наближення місць їх меш­кання до населених пунктів та контакти з безпритульними со­баками і котами. У цих умовах відбувається наближення вірусу до людини, утворюється загроз­лива епідемічна ситуація з цієї інфекції.

Тому одним із шляхів профілактики сказу є перораль­на імунізація диких м’ясоїдних, що активно здійснюється в країнах Європейського Союзу і де випадки захворюван­ня майже не реєструються. Проте з осені 2008 року перо­ральна імунізація диких м’ясоїдних тварин в Черкаській області і, зокрема, в нашо­му районі не проводиться у зв’язку з призупиненням дер­жавного фінансування цієї програми. Як наслідок, з 2008 року на території району було зареєстровано 28 випадків за­хворювань тварин на сказ.

Другим важливим чинником в процесі розповсюдження ска­зу є наявність в населених пун­ктах району значної кількості безпритульних домашніх тва­рин (собак та котів). Згідно з Європейською конвенцією, безпритульними тваринами вважаються такі, що не мають дому, або знаходяться за його межами і не перебувають під безпосереднім контролем чи наглядом власника.

Кожен має пам’ятати, що всі заходи з профілактики сказу будуть марними, якщо власни­ки тварин не розумітимуть, що вони несуть відповідальність не лише за своє здоров’я чи свого улюбленця, але і за здоров’я оточуючих. При появі симптомів сказу у тварин (рясна слиноте­ча, утруднення ковтання, су­доми, неадекватна поведінка тварини) негайно звертайтеся до найближчої ветеринарної лікарні. У жодному разі не за­ймайтеся самолікуванням!

Якщо ваша тварина вкусила людину, потрібно повідомити потерпілому свою адресу і на­дати тварину для огляду і спо­стереженню в державну вете­ринарну установу.

Щеплення проти сказу лю­дей проводяться безкоштов­но. У практиці застосовується вакцина, яка не дає усклад­нень і виробляє високий рівень імунітету.

Власники тварин зобов’язані дотримуватись діючих пра­вил утримання собак, котів і хижих тварин та доставляти їх в строки, встановлені ор­ганами державної влади, в установи ветеринарної меди­цини для клінічного огляду і профілактичного щеплення проти сказу.

Всі собаки, а в зо­нах постійного неблагополуччя за рішенням органів державної ветеринарної медицини і коти, підлягають обов’язковому ще­пленню проти сказу, як прави­ло, впродовж квітня-вересня кожного року. Тварин, не ще­плених проти сказу, вакцину­ють з профілактичною метою незалежно від пори року.

За невиконання зазначеної вимоги власники тварин не­суть адміністративну відповідальність, передбачену ст. 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Мовою статистики

• Щороку сказ забирає у світі 55 тисяч людських життів і понад один мільйон тварин, понад 20 мільйонів людей вакцинуються про­ти сказу після перенесених укусів. Приблизно 40% з них — діти у віці до 15 років. За даними ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) та МЕБ (Міжнародне епізоотичне бюро), сказ входить в першу п’ятірку небезпечних зооан­тропонозних захворювань (хвороб спільних для людей та тварин), що наносять найбільш соціально-економічні збитки. На сказ хворіють люди та всі теплокровні тварини.

• В Україні щорічно з приводу покусів тва­ринами до медичних закладів звертається 70- 90 тисяч осіб. Серед тих, яким призначаються щеплення, 12—15% потребує комбінованого курсу щеплень антирабічною вакциною з антирабічним імуноглобуліном, що дозволяє в переважній більшості випадків уникнути загибелі хворого.

• Щорічно в Україні здійснюється 5 млн щеплень тварин проти сказу. З метою обме­ження поширення вірусу сказу на території України та захисту території Європейського Cоюзу від його поширення вздовж українсько-угорського кордону (з 2015 року) на території України створена буферна зона щодо сказу тварин (частина території Волинської, Львівської, Закарпатської областей). На території буферної зони про­водиться переоральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин (розкладання принад з вакциною). В 2016 році буферну зону зі ска­зу було збільшено за рахунок включення районів Рівненської та Івано-Франківської областей. Загальна проща буферної зони зі сказу вздовж кордону України та ЄС ста­новить 48,6 тис. км2. Кошти на закупівлю та розповсюдження вакцини на території буферної зони компенсує ЄС.