Нові правила військового обліку жінок за законопроєктом №10378

Кабмін зареєстрував законопроєкт від 25.12.2023 р. Nº10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

У Законі про військову службу закріплять наступне:

  • Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобовʼязаних.
  • Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому
  • Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком, крім зазначених вище, беруться на військовий облік військовозобовʼязаних за їх бажанням.
  • Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за конрактом).
  • Жінки виконують військовий обовʼязок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обовʼязку в запасі та дотримання правил військового обліку.
  • Жінки, які не перебувають на військовому обліку і вирішили вступити на військову службу за контрактом, укладають контракт про проходження військової служби
    за контрактом.

Джерело: ligazakon