Перемога і 500 євро на конкурсі «Перлина Кам’янця»

19 областей, 36 міст і два селища міського типу, три дні зма­гань та сім зіркових суддів. 19-21 листо­пада Кам’янець-Подільський приймав Всеукраїнський дитячо-молодіжний фестиваль-конкурс мистецтв «Пер­лина Кам’янця».

У Всеукраїнському фесті взяли участь і танцівники нашого міста — Шполу пред­ставляв ансамбль су­часного танцю «Еліт» під керівництвом Лесі Осадчук.

В поїздці на конкурс танцювальному колек­тиву посприяла міська рада та соціальні пар­тнери. На придбання сценічних костюмів з бюджету міста виділили 10 тисяч гривень. Спон­сорським коштом від LNZ-Group в сумі 11 тис. 200 грн. — покрили ви­трати на перевезення і винайняли автобус.

Колектив повер­нувся із перемогами, учасницям вручили ди­пломи та кубки. Також переможці отримали грошовий сертифікат на суму 500 євро.

Як зазначила керівник ансамблю Леся Осадчук, працювати з такою кількістю талановитих людей їхньому колективу з невеликого провінційного містечка на Черкащині — велика честь і досвід. Для кожного учасника цей захід — своєрідна школа, практика, спілкування і розви­ток.

— Слідкували за всіма ви­ступами професійні судді, — коментує Леся Анатоліївна, — український танцівник і хо­реограф Влад Яма, народний артист України Віктор Павлік, фіналіст телевізійного шоу «X-фактор» Олександр Криво­шапко, фіналіст проекту «Тан­цюють всі» Вадим Лященко, заслужений діяч естрадного мистецтва України Марк Ор­ловський, туроператор Сергій Босенко і директор фестивалю Віта Савінська.

Т а н ц ю в а л ь н и й колектив «Еліт» привітав і міський голо­ва Сергій КРАВЧЕН­КО.
— Я щиро вдяч­ний ансамблю за багаторічну плідну працю в галузі хореографічного мистецтва, — сказав Сергій Володимирович. — Наші танцівниці вже неодно­разово прославляли рідне місто в районі та області. Цього разу я вітаю тала­новитих шполянок за здобуті перемоги на Всеукраїнському конкурсі у Кам’янці-Подільському. Зокре­ма за зайняте пер­ше місце у номінації «Сучасний танець», вікова категорія 14—17 років, та дру­ге місце у змішаній групі.

Також, очільник міста пообіцяв ко­лективу посприяти у фінансовій підтримці поїздки на Міжнародний фе­с т и в а л ь - к о н к у р с «Зірки Албени», який відбудеться у Болгарії 12—19 червня наступного року.

Ганна ШВЕЦЬ.