Перевірки бізнесу на предмет дотримання карантину: що перевірятимуть і в якому випадку можна цього уникнути

Хто має право проводити:

- посадові особи Національної Поліції чи Національної Гвардії;

- органи санітарно-епідеміологічної служби;

- уповноважені виконавчими комітетами сільських, селищних міських рад посадові особи;

- посадові особи Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживнагляд).

Типи перевірок:

Планова. Проводиться в тому випадку, якщо бізнес, що перевіряється, було заздалегідь включено до річного плану перевірок, який є публічним. Про перевірку повинне бути здійснене документальне повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до її початку.

Позапланова. Проводиться лише у виключних випадках:

 • за заявою про власне бажання бізнесу провести перевірку;
 • для перевірки приписів аналогічної попередньої перевірки;
 • за зверненням фізичної особи про порушення її прав. У такому випадку перевірка територіальним органом повинна бути погоджена центральним органом виконавчої влади;
 • доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Що повинне перевірятись:

 • Дотримання вимог, зазначених у статтях 10 та 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
 • Дотримання умов санітарно-епідеміологічних норм та правил на виробництві, у адміністративних приміщеннях та працівниками підприємства, введених Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
 • Дотримання місцевих (як правило – додаткових) умов карантину, введених органами місцевого самоврядування (необхідно моніторити офіційні сайти місцевих рад та місцевих державних адміністрацій).

У допуску контролюючих органів до проведення перевірки може бути відмовлено, якщо:

 • Перевірка здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів (наприклад, якщо протягом року буде проведено повторно планову перевірку);
 • Не надано копії документів, які посвідчують особу перевіряючого, наказ на проведення перевірки, посвідчення (направлення) на перевірку та його копію, або якщо надані документи не відповідають вимогам Закону;
 • Не здійснено повідомлення про здійснення планової перевірки не пізніше як за 10 днів до її початку;
 • Перевіряючий не вніс запис про проведення перевірки до журналу реєстрації перевірок. Але якщо у Вас немає такого журналу, то Ви не можете не допустити представника контролюючого органу до перевірки;
 • Тривалість планового перевірки перевищує 10 календарних днів або сумарна тривалість перевірок протягом року перевищує 30 календарних днів, або тривалість позапланової перевірки перевищує 10 днів;
 • Контролюючий орган здійснює повторну позапланову перевірку за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для уже проведеної позапланової перевірки;
 • Контролюючим органом не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;
 • У передбачених законом випадках посадові особи контролюючого органу не надали копію погодження вищого центрального органу на здійснення позапланової перевірки.

Підстави для припинення проведення перевірки, яка вже почалась:

 • Якщо перевищено строк її проведення;
 • Використання посадовими особами органу контролюючого органу неуніфікованих форм актів перевірок;
 • З’ясування посадовими особами під час здійснення позапланової перевірки питань, інших ніж ті, які є підставою для позапланової перевірки.