Потурбуйтесь про пенсію заздалегідь

До досягнення пенсійного віку люди, зазвичай, не замислюються над тим, якою буде їхня пенсія, які документи і в які стро­ки необхідно подавати до Пенсійного фон­ду. І лише, коли пенсійний вік уже настав, звертаються до фонду і розпочинають про­цес збору документів.

Трапляється, на жаль, і так, що трудові книжки були втрачені або заповнені з по­рушеннями: є невчасно внесені записи, виправлення, закреслення, немає печаток і підписів посадових осіб, записи не містять відповідної інформації для визначен­ня пільгового стажу. Для зарахування до страхового стажу таких періодів необхідні уточнюючі довідки, а розшук підприємств, установ, організацій, правонаступників, архівів, ліквідованих підприємств вимагає певного часу, а особливо, коли людина пра­цювала в інших областях, країнах, напри­клад, колишнього СРСР. Саме тому про­цес отримання документів, актів перевірок може тривати кілька місяців. Тож для при­скорення термінів призначення пенсій управлінням Пенсійного фонду України в Шполянському районі проводиться робота з «кандидатами» в пенсіонери. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з кадровими службами підприємств, установ та організацій міста.

Пенсійна обізнаність майбутніх пенсіонерів, розуміння механізму розрахунку пенсійних виплат сприяє своєчасному вирішенню всіх питань. Попередня право­ва експертиза змісту і належного оформ­лення документів для призначення пенсій є важливою. Це позитивно впливає на прискорення строків призначення пенсій, на усвідомлення людьми необхідності тур­буватися про майбутню пенсію упродовж всієї трудової діяльності.

Аліна РАДЗІЄВСЬКА, головний спеціаліст відділу з призначення пенсій управління Пенсійного фонду України в Шполянському районі.