ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

СТОВ «Іскра» (ідентифікаційний код 03790439, далі по тексту — «Товариство») повідомляє про проведення загальних зборів учасників Товариства (далі — зборів).

Дата проведення зборів — 6 грудня 2016 року. Час початку зборів о 10 год. 30 хв.

Місце проведення зборів: с. Нечаєве Шполянського району Черкаської області, вул. Центральна, адмінприміщення Нечаєвської сільської ради.

Реєстрація учасників (представників учасників) Товариства для участі у зборах проводитиметься 6 грудня 2016 року за місцем проведення зборів в період часу з 10 год. до 10 год. 29 хв.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників.

2. Про виключення учасників Товариства та про виплату вартості частини майна Товариства у зв’язку із виключенням учасників.

3. Про зміну розміру (збільшення) статутного капіталу Товариства та здійснення додаткових внесків до статутного капіталу Товариства.

4. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції. Про підписання статуту.

5. Про припинення повноважень та звільнення членів виконавчого органу Товариства.

6. Про призначення членів виконавчого органу Товариства.

7. Про підтвердження рішень, прийнятих загальними зборами Товариства, що відбулися 21 червня 2016 року (протокол загальних зборів від 21.06.2016 року), 28 липня 2016 року (протокол загальних зборів від 28.07.2016 року), 29 серпня 2016 року (протокол загальних зборів від 29.08.2016 року).

8. Про вирішення питань щодо дивідендів учасників Товариства за результатами діяльності за 2015 року та за результатами 3-х кварталів 2016 р.

Для участі у зборах потрібно мати при собі паспорт, а представнику додатково документ (оригінал або нотаріальну копію), що підтверджує його повноваження.