Право оренди земельної ділянки

Відповідно до Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування — орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, або за результатами аукціону.

Згідно з Земельним кодексом України не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Відповідно до Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» самовільне зайняття земельної ділянки — будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.

Враховуючи вищевикладене, звертаємося з проханням до:

1. Фізичних та юридичних осіб, які використовують для підприємницької (комерційної) діяльності у межах м. Шполи земельні ділянки, без укладених та зареєстрованих договорів оренди землі, подати до 10 серпня 2016 року Шполянській міській раді:

1.1. Клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі, якщо земельну ділянку не сформовано) для передачі в оренду із зазначенням орієнтовного розміру земельної ділянки та її цільового призначення.

До клопотання необхідно додати графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмову згоду землекористувача, засвідчену нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).

Враховуючи статтю 134 Земельного кодексу України та статтю 5 Закону України «Про оренду землі» рекомендуємо додатково додати до клопотання копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, яке розташовано на земельній ділянці та копії установчих документів (документів, що посвідчують особу).

1.2. Клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (у разі якщо земельну ділянку сформовано) для передачі в оренду із зазначенням розміру, адреси та цільового призначення земельної ділянки.

До клопотання необхідно додати письмову згоду землекористувача, засвідчену нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки), копії правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомого майна, яке розташовано на земельній ділянці, копії установчих документів (документів, що посвідчують особу) та довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

2. Орендарів земельних ділянок, які розташовані у межах м. Шпола, до спливання строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі, подавати до Шполянської міської ради клопотання про укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі) із зазначенням адреси, площі земельної ділянки реквізитів договору оренди землі та бажаний строк поновлення договору оренди землі.

3. Юридичних осіб, яким надано у постійне користування земельні ділянки, але які в зв’язку зі зміною організаційно-правової форми не можуть мати земельні ділянки на праві постійного користування (частина друга статті 92 Земельного кодексу України) подати до Шполянської міської раді клопотання (у разі якщо межі та/або цільове призначення земельної ділянки не змінилися) про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі в її оренду із зазначенням площі, адреси та цільового призначення земельної ділянки.

До клопотання необхідно додати копію державного акта на право постійного користування землею (земельною ділянкою), копії правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомого майна, яке розташовано на земельній ділянці, копії установчих документів та довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

Для отримання додаткової інформації рекомендуємо звертатися, у робочий час до відділу з питань земельних відносин Шполянської міської ради (м. Шпола, вул. Лозуватська, 59, каб. № 32) або за телефоном №5-33-68.

ПРИМІТКА. Відповідно до статті 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

Сергій КРАВЧЕНКО, міський голова;
Михайло БОГАЧ, голова постійної депутатської комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин;
Сергій ЗАЄЦЬ, начальник відділу з питань земельних відносин Шполянської міської ради.