Президент затвердив Закон про відкритість використання публічних коштів

Відповідно до Закону «Про відкритість викори­стання публічних коштів», який підписав Президент України 3 березня, кожен бажаючий зможе ознайо­митись із розподілом публічних коштів.

Закон набере чинності через шість місяців із дня його опублікування. Згідно із законом, до розряду публічних зараховують кошти державного та місцевих бюджетів, кредитні ре­сурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку та інших державних банків, дер­жавних цільових фондів, Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального стра­хування, а також кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від господарської діяльності.

Зазначена інформація оприлюднюється на єдиному веб-порталі викори­стання публічних коштів, доступ до якого є вільним та безоплатним.

ДЖЕРЕЛО: pravda.com.ua