ПРО ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Створений майже рік тому Центр надання адміністративних послуг при Шполянській районній державній адміністрації в першу чергу організовує спрощену процедуру отримання адміністративних послуг для населення. Його робота направлена на поліпшення якості їх надання у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень. Адміністративні послуги надаються через адміністратора, який роз’яснює заявнику всі необхідні вимоги і порядок їх отримання.
Складовою частиною Центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр
1. Шполянський районний сектор управління Державної міграційної служби України в Черкаській області
: оформлення та видача паспорта громадянина України; оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого; вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.


2. Управління соціального захисту населення райдержадмі-ністрації:
надання статусу ветерана праці та видача відповід-ного посвідчення; призначення компенсації (пільг) на тверде паливо та скраплений газ; повідомна реєстрація колективних договорів; призначення та виплата одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

3. Служба у справах дітей райдержадміністрації: висновок щодо визначення способу участі одного з батьків у вихованні та спілкуванні дитини; надання дитині повної цивільної дієздатності; визначення місця проживання дитини.

4. Архівний відділ райдерж-адміністрації: надання архівної довідки на запити фізичних та юридичних осіб; надання архівної копії осіб; надання архівного витягу на запити фізичних та юридичних осіб.

5. Сектор містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації: видача містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки; видача будівельного паспорта.

6. Сектор питань сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації: видача посвідчень батьків та дітей багатодітної родини.

7. Шполянська міська рада: видача довідки форми 3 ДФ про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку; надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами.

8. Управління економіки рай-держадміністрації: видача акта об-стеження спеціалізованих металур-гійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів із заготівлі металобрухту кольорових і чорних металів.

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що належать до адміністративних послуг

1. Городищенське міжрайонне управління головного управління санітарно-епідемологічної служби в Черкаській області:
Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експерти-зи на об’єкти поводження з від-ходами для отримання дозволу на розміщення і утворення відходів та погодження лімітів;
• Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі вій-ськового та оборонного призначення;
• Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових, продуктів, підконтрольних санітарній службі;
• Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в устано-вах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біоло-гічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого ви-промінювання і радіоактивних речовин.

2. Управління ветеринарної медицини в Шполянському районі:
• Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження, на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів;
• Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних дер-жавній службі ветеринарної медицини та для агропромислових ринків;
• Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин.

3. Відділення ДАІ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області:
• Узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечних вантажів по території Шполянського району;
• Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

4. Департамент екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адмініст-рації:
• Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
• Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів.

5. Шполянська міська рада:
• Дозвіл на розміщення зов-нішньої реклами.

Декларативний принцип
1. Управління Держгірпромнаг-ляду в Черкаській області: дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпе-ки, дозвіл на виконання робіт під-вищеної небезпеки.
2. Інспекція державного архі-тектурно-будівельного контролю у Черкаській області: сертифікат щодо закінченого будівництвом об’єкта.
3. Шполянський районний сектор управління Держтехногенбезпеки у Черкаській області: реєстрація дек-ларації відповідності вимогам законодавства в сфері пожежної безпеки.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі

Понеділок, середа — з 8-ої до 17-ої год.;
Вівторок, четвер — з 8-ої до 20-ої год.;
П’ятниця — з 8-ої до 16-ої год.;
Субота — з 8-ої до 15-ої год.
Без перерви на обід.
Неділя — вихідний.

Підготувала Людмила ХВИЛЬ,
адміністратор ЦНАП при райдержадміністрації.