Про впровадження сімейних форм виховання для дітей-сиріт – продовження_2

ІІІ. Що таке прийомна сім’я?
Однією з форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування є прийомна сім’я. Це сім’я або особа, що не перебуває в шлюбі, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання. Порядок прийому дітей в сім’ю встановлено Положенням про прийомну сім’ю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565.

В районі 3 прийомні сім’ї, в якій виховується 11 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу
Це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей. Порядок створення дитячих будинків сімейного типу та влаштування в них дітей регулюється Постановою Кабінету Міністрів України №564 від 26 квітня 2002 року «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу». У першу чергу до дитячого будинку сімейного типу влаштовуються діти, які перебувають між собою у родинних стосунках, за винятком випадків, коли за медичними показаннями або з інших причин вони не можуть виховуватися разом.

У Шполянському районі функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 9 дітей.

Рішення про створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу приймається районною держад-міністрацією, виконавчим комітетом міської ради на підставі заяви осіб або особи, які виявили бажання створити таку сім’ю (дитячий будинок), з урахуванням результатів навчання, подання відповідного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді та висновку служби у справах дітей про наявність умов для їх створення.

Усиновлена дитина приймається в сім’ю на правах біологічної дитини з усіма правовими наслідками: у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу — до досягнення ними повноліття (18 років); у разі продовження навчання — до 23 років або до закінчення ними відповідного навчального закладу. За прийомними дітьми, дітьми-вихованцями дитячих будинків сімейного типу зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це передбачає збереження за дитиною раніше призначених аліментів, пенсій та інших державних виплат.

Прийомними батьками, батьками-вихователями може стати як подружжя, так і особа працездатного віку, яка не перебуває в шлюбі. Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї, обчислений за останні шість календарних місяців, не може бути менший ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановлений законодавством. Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками (батьками-вихователями) в обов’язковому порядку мають пройти навчання, організоване обласними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Влаштування дітей у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку прийомних батьків, батьків-вихователів і дітей, для того, щоб на час досягнення обома прийомними батьками (батьками-вихователями) пенсійного віку всі прийомні діти (діти-вихованці) досягли віку вибуття з прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, тобто повноліття.

Не всі можуть стати прийомними батьками

Не можуть бути прийомними батьками, батьками-вихователями особи, які були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів. Також не можуть створити прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу громадяни, які мають вади фізичного чи психічного здоров’я (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психічні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства). Відповідні вимоги висуваються й до членів родини прийомних батьків, батьків-вихователів.

Соціальна підтримка прийомним сім’ям

Держава надає постійну соціальну підтримку прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу. Для здійснення соціального супроводження за прийомною сім’єю, дитячим будинком сімейного типу закріплюється соціальний працівник відповідного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Прийомні батьки, батьки-вихователі є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях. Вони несуть персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток дітей, а також за дотримання принципу конфіденційності інформації щодо ураження прийомних дітей ВІЛ-інфекцією.

Розмір щомісячної державної соці-альної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

Одному з прийомних батьків випла-чується грошове забезпечення за надання послуг у прийомній сім`ї у розмірі 35% від розміру соціальної допомоги на дитину, але не більше півтора прожиткових мінімумів для працездатної особи. Батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу виплачується грошове забезпечення, що визначено у розмірі 35% від соціальної допомоги на кожну дитину-вихованця, але не більше п’яти прожиткових мінімумів для працездатної особи. При цьому грошове забезпечення може отримувати один із батьків-вихователів або за їх спільною згодою сума грошового забезпечення розподіляється між ними рівними частинами.
Законодавством передбачено відрахування страхових внесків на за-гальнообов’язкове державне пенсійне страхування за непрацюючих прийомних батьків, батьків-вихователів на суми їх грошового забезпечення на рахунки управлінь Пенсійного фонду України, відкриті в установах уповноваженого банку.

Довідково: Станом на 1 липня 2014 року в Шполянському районі зареєстровано 73 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них — 63 дитини перебувають в сімейних формах виховання. На місцевому обліку з усиновлення перебуває 23 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. Впродовж семи місяців 2014 року було усиновлено 3 дитини громадянами України.

Підготувала Галина ГРИГОР’ЄВА, начальник служби у справах дітей Шполянської районної державної адміністрації