Про впровадження сімейних форм виховання для дітей-сиріт – продовження

ІІ. Встановлення опіки та піклування
Це влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів. Опікуни (піклувальники) є законними представниками інтересів дитини без спеціальних на те повноважень. До їх обов’язків належить виховання дитини, піклування про її здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечення одержання дитиною повної загальної середньої освіти, здійснення повного медичного обстеження підопіч-ного двічі на рік.

Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли чотирнадцяти років, а піклування — над дітьми віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, опіка (піклування) встановлюється органами опіки та піклування або судом.

Відповідно до статті 11 Закону Украї-ни «Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» органами опіки та піклування є райдержадміністрації, виконавчі комі-тети міських рад. Безпосереднє ведення справ і координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладено на служби у справах дітей.

Опікуном (піклувальником) може бути повнолітня дієздатна особа. При призначенні опікуна (піклувальника) враховуються особисті якості особи, її ставлення до дитини (ст. 244 Сімейного кодексу). Однією з умов оформлення опіки є бажання самої дитини щодо призначення певної особи її опікуном (піклувальником). Переважне право серед кількох осіб, які бажають стати опікунами чи піклувальниками щодо однієї й тієї самої дитини, надається: її родичам незалежно від місця їх проживання; особам, у сім’ї яких проживає ця дитина на момент, коли виникають підстави для встановлення над нею опіки або піклування.

Не може бути опікуном (піклувальни-ком) особа, яка зловживає алкоголем, наркотичними засобами, позбавлена батьківських прав, а також інтереси якої суперечать інтересам дитини. Якщо дитина постійно проживає в дитячому закладі або закладі охорони здоров’я, то відповідно до статті 245 Сімейного кодексу України функції опікуна та піклувальника щодо неї здійснюються адміністрацією закладу.

Дитина, над якою встановлено опіку (піклування), не втрачає статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що, у свою чергу, передбачає державні пільги, пе-редбачені для такої категорії дітей. Так, за такими дітьми зберігається право на аліменти, пенсії, на відшкодування у зв’язку з втратою годувальника, інші соціальні виплати. Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, становить два прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку (з 1 січня 2009 року).

До прав опікунів (піклувальників) віднесено самостійне визначення методів виховання дитини, причому це право обмежене — відповідно до статті 249 Сімейного кодексу України має також враховуватися думка дитини й рекомендації органу опіки та піклування. Контроль за умовами утримання, виховання, навчання дитини, над якою оформлено опіку (піклування) покладається на органи опіки та піклування.

Звільнення опікуна (піклувальника) здійснюється рішенням органу опіки та піклування за його бажанням або в разі невиконання ним його обов’язків, при влаштуванні вихованця до державного закладу або коли стосунки між вихователем та вихованцем не дозволяють здійснювати піклування. У випадку невиконання опікунами, піклувальниками обов’язків і за умови настання тяжких наслідків винні особи несуть кримінальну відповідальність. Згідно зі ст. 250 Сімейного кодексу України опіка (піклування) над дитиною припиняється у випадках, встановлених статтями 76, 77 Цивільного кодексу України: опіка припиняється у разі передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам), досягнення підопічним 14 років (у цьому разі особа, яка здійснювала обов’язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо цього); піклування припиняється у разі досягнення фізичною особою повноліття; реєстрації шлюбу неповнолітньої особи; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Підготувала Галина ГРИГОР’ЄВА, начальник служби у справах дітей Шполянської районної державної адміністрації