Протистояння сказу — важливе завдання для ветеринарної медицини

На Шполянщині діє районна програма оздоровлення території Шполянського району від сказу на 2011—2015 роки, спрямована на реалізацію державної політики України у галузі ветеринарної медицини, забезпечення епізоотологічної безпеки, захисту життя і здоров’я населення району від хвороб, спільних для тварин і людей. Незважаючи на значний світовий досвід і прогрес у вивченні такої хвороби як сказ, сьогодні випадки цього захворювання зареєстровано у 113 країнах світу, через що щорічно гине понад 50 тисяч людей і більше 1 млн. тварин.

Епізоотична ситуація щодо сказу по Шполянському району в цілому має ряд особливостей. Зокрема, це еволюція епізоотії як природно-вогнищевого, так і антропоургічного (міського) типу. В першому випадку резервуаром і джерелом збудника інфекції є дикі хижаки — лисиця (87,5% випадків діагностованих серед тварин), єнотовидна собака, барсук. При цьому, за останнє десятиліття постійне збільшення щільності і популяції лисиці залишається неконтрольованим, що, зважаючи на їх високу чутливість до вірусу сказу, швидку зміну поколінь та тривалий інкубаційний період, зумовлює непереривність епізоотичного процесу.

Антропоургічний (міський) тип сказу еволюціонує за рахунок неконтрольованого збільшення чисельності бродячих і безпритульних собак та котів, частка яких у загальній кількості випадків сказу протягом 2012—2014 років становила 73,1%. Це зумовлено відсутністю чіткої нормативно-правової бази щодо розведення і утримання собак і котів, адміністративної та юридичної відповідальності їх власників, особливо у сільській місцевості. Неконтрольоване розмноження цих тварин, відсутність для них системи притулків та утилізації трупів загиблих тварин ускладнюють епізоотичну ситуацію щодо сказу.

За останні 5 років епізоотична ситуація щодо сказу тварин в районі ситуація по сказу така: 2010 рік — 2 неблагополучні пункти і 2 тварини, що захворіли; 2011 — відповідно 5 і 5; 2012 — 1 і 1, 2013 — 1 і 1; 2014 — 2 і 2.

Із всієї кількості тварин, що захворіли на сказ: 4 собаки, 5 котів, 2 ВРХ.

В 2014 році проти 2013 року епізоотична ситуація по сказу в районі ускладнилась

В минулому році було зареєстровано два неблагополучних пункти — село Терешки та місто Шпола. Складна епізоотична ситуація щодо сказу в районі вимагає проведення відповідних радикальних заходів, серед яких також є і пероральна імунізація диких м’ясоїдних, ефективність якої доведена як в експериментальних, так і в польових умовах. В зв’язку із складною епізоотичною ситуацією залишається і складна епідемічна ситуація по сказу в районі. Протягом 2014 року в центральну районну лікарню звернулося з приводу покусів тваринами 55 громадян, з них покусані собаками — 50 людей, котами — 5.

Зони стійкого неблагополуччя по сказу за період 1999—2014 роки: м.Шпола — 8 осередків, с.Сигнаївка — 4 осередки; с.Лебедин — 3 осередки; с.Матусів — 3 осередки; с.Липянка — 3 осередки; с.Терешки — 3 осередки. Вищезазначена програма формує стратегічну мету кожного з визначених напрямків стабілізації епізоотичного благополуччя району та захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей, а також першочергові заходи на період 2012—2015 років. Фінансування проведення відповідних протиепізоотичних заходів в районі не передбачено, програма фінансується з інших джерел.

Врегульовується численість червоного лиса в мисливських угіддях та бездомних собак

Програма спрямована на врегулювання численності червоного лиса в мисливських угіддях району шляхом проведення відстрілу і приведення їх оптимальної щільності до норми (0,5—1 лисиць на угіддя). Також на боротьбу із безпритульними собаками та котами на території району, включаючи зелені зони.

Протягом 2012—2015 років були прийнятті державними органами документи стосовно утримання собак і котів та про відповідальність власників тварин за порушення правил утримання домашніх тварин і нанесення цими тваринами фізичних ушкоджень оточуючим. За 2014 рік зменшено чисельність бродячих собак на 233 гол., бездомних котів — на 79 гол., лисиць — на 185 гол.

Останнім часом вражає кількість повідомлень про випадки нападів тварин, які стають причиною тілесних ушкоджень у людей. В більшості випадків власники особливо агресивних порід собак, які потребують спеціального їх утримання, нехтують правилами утримання собак та хижих тварин. За порушення правил утримання власники несуть адміністративну відповідальність (Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 154).

Для ефективного впровадження цієї програми необхідні кошти на 2012—2015 рр. біля 100 тис. грн. з районного бюджету. В цьому році буде розроблятися нова програма на наступний період і оскільки в районному бюджеті немає ресурсів для її фінансування, знову основний розрахунок буде на інші незаборонені законодавством джерела.

Володимир ОВЧАРЕНКО, головний держветінспектор Шполянського району.