Шановні випускники, майбутні абітурієнти!

В Україні існує розгалуже­на система вищих навчальних закладів, але ми хотіли б звер­нути Вашу увагу на мережу ви­щих навчальних закладів МВС України, що покликана готува­ти високопрофесійні кадри для органів внутрішніх справ різного рівня кваліфікації, які повинні захищати права та свободи лю­дини та громадянина від зло­чинних посягань.

Підготовка фахівців для ОВС здійснюється за рахунок державного бюджету. Курсанти інститутів Міністерства внутрішніх справ України отримують формений одяг, меш­кають на території інституту та перебувають на повному дер­жавному забезпеченні.

Усі випускники працевлаш­товуються у територіальних підрозділах органів внутрішніх справ. Підготовка матеріалів особової справи на абітурієнтів здійснюється сектором кадро­вого забезпечення Шполянсько­го РВ УМВС.

За додатковою інформацією звертайтесь в Шполянський РВ УМВС України в Черкаській області (каб. 306) або за тел.: №5-24-20, моб. (067)471-54-78.