Сучасні прогресивні підходи до організації виробництва — запорука успіху ГК «ЛНЗ»

Ще рік тому, в лютому 2014-го, кореспондент нашого видання, спілкуючись з директором ПАТ «Лебединський насінневий завод» Анатолієм Ткаченком, дізналася про амбітні плани керівництва підприємства побудувати за короткий термін новий сучасний калібрувальний завод та якнайшвидше ввести його в експлуатацію. Але тоді навіть не припускалося, що цей об’єкт буде зве­дено у надто рекордно швидкі терміни — всього за півроку. З вересня 2014-го вирощена на полях гібридна кукурудза перевозилась для відповідного обробітку у нові модулі, в результаті чого підприємство збільшило кількість робочих місць більш ніж на сотню одиниць.

Щоб детальніше ознайомитися з виробничим процесом на сучасному заводі, кореспондент га­зети «Шполяночка+» зустрілася з директором ТОВ «ЛНЗ» Андрієм ПОЛТАВЦЕМ, який провів екскурс не лише цехами обробітку насіння, а й розповів про історію підприємства, його основні пріоритетні цілі та стратегічні устремління.

 Як наголошує Андрій В’ячеславович, Група компаній «ЛНЗ» — вертикально-інтегрований агропромисло­вий холдинг, основним напрямком бізнесу якого є насінництво, агровиробництво, зерновий бізнес та дистрибуція.

— ГК «ЛНЗ» є визнаним лідером з польового ви­рощування (гібридизації) і активно розвиває напрямок доведення отриманої сировини до посівних стандартів якості, — розповідає Андрій Полтавець. — Зокрема, агровиробництво включає в себе вирощування зерно­вих і олійних культур, а також молока та м’яса. Агро­виробничий напрямок діяльності об’єднує групу із 20 агрофірм в Черкаській і Сумській областях, які загалом  обробляють 49,7 тис. га землі. Зерновий бізнес полягає у купівлі і продажу зернових, зберіганні вирощеної продукції рослинництва на власному сертифікованому елеваторі, напольних складах, наданні послуг елеватора. Зерновий бізнес го­ризонтально інтегрований з агровиробничим бізнесом. Ми є лідерами в Україні по дистрибуції насіння цукрового буряка, кукурудзи. Продукція рослинництва реалізується як на території України, так і на експорт. Активно розвиваються й інші напрямки поставок оборотних засобів агровироб­ництва.

Загальновідомо, що трудові колективи ГК «ЛНЗ» гуртують найкращих фахівців не лише з усьо­го Шполянського району, а й з інших регіонів.

— Це так. У кожному сегменті працюють висококласні аграрні спеціалісти, які контролюють всі операційні про­цеси. Успішний добір менеджерського персоналу і трудо­вих ресурсів — це одна з найважливіших умов на шляху до загального успіху. Тому особливу увагу приділяємо розвитку персоналу, запровадженню передових технологій з управління людськими ресурсами, контролю ефективності.

                                                       Оператор Валентина ОМЕЛЬЧЕНКО
                                                       у кімнаті друку сертифікатів.

— Що Ви вважаєте головним здобутком минуло­го року, які будуєте плани на поточний рік?

— Основним здобутком 2014-го року вважаємо ви­конання всіх намічених цілей, а вони були досить серйозними. Суттєво збільшено площі під гібридизацію — до 5965 га. Враховуючи довготривалі різносторонні партнерські стосунки, компанія DuPont Pioneer поча­ла надавати не ексклюзивні права на вирощування насіння кукурудзи DuPont Pioneer для власних потреб сільськогосподарського сегменту ГК «ЛНЗ». Сьогодні ми є надійними партнерами по наданню послуг гібридизації для всіх лідерів світових селекційних компаній, що пра­цюють в Україні.
Іншим, не менш вагомим, здобутком є будівництво за вкрай стислі терміни і введення в експлуатацію нового сучасного заводу, який відповідає вимогам виробництва насіння, котрі висуваються до кращих насінневих заводів.

І третє, що важливо, ми розширили мережу продажів. Тож всі три напрямки роботи дозволяють нам прогнозу­вати свої можливості на наступний період для реалізації подальших стратегічних проектів. А в планах — зберегти темпи росту з розширення площ під гібридизацію — до 8470 га, збільшити вдвічі потужності нового заводу. Тісно співпрацюємо з партнерами, робимо власні інвестиції, а їх 2015 рік потребуватиме ще більше. Ведемо таким чином постійні переговори з іноземними компаніями щодо взаємовигідної співпраці в частині розвитку наших компаній. — Чи налагоджений ринок збуту із закордоном?

— За кордоном купуємо лише техніку, обладнання, необхідне для ведення ефективного агровиробництва. А продавати товар поки що важко, бо для цього потрібно, щоб Україна вступила в світову організацію системи сертифікації продукції. Це є важливим чинником за­безпечення конкурентноздатності української продукції на світовому ринку, і вважаю, що це буде великим економічним проривом для України. Наша ж продукція за всіма критеріями нічим не поступається зарубіжній. А поки що посилено працюємо в Україні з великими агро­холдингами.

Далі розмова з представником керівництва ГК «ЛНЗ» набула іншого формату — наша ува­га була сфокусована на процесі калібрування насіння кукурудзи у другому цеху нового заводу. Спостерігаючи за шляхом, котрий долає золотаве зерно, з цікавістю звертались за коментарями до працівників цеху.

Україна нині прагне досягти європейських стандартів, щоб гідно вступити до цієї високоцивілізованої спільноти. Але, коли заходиш до приміщення модулів сучасного підприємства ГК «ЛНЗ», то відразу виникає подив: невже ми досі не в ЄС? Ось він — справжній наглядний при­клад високої організації праці і виробництва, соціальної складової, без якої не можливий будь-який поступ до розвиненої моделі суспільства.

У великому цеху безперервно триває виробничий процес, який супроводжується стійким гулом. Більшу ча­стину роботи здійснюють автомати, решту — працівники, робота яких організована в три зміни.

— Ви знаходитесь у другому цеху, де зерно проходить вторинний обробіток, — пояснює начальник зміни Ми­кола ЧОРНОЗУБ. — Коли привозили качани кукурудзи з полів, то спочатку вони потрапляли до першого моду­ля, де проходили стадію очистки, сушки і фасовки. Цей етап, з якого власне і розпочався відлік часу зі введення об’єкту в експлуатацію, тривав з вересня до грудня 2014 року. А з грудня по травень зерно калібруватиметься в цьому цеху. Як бачите, на пневматичному столі зернин­ки автоматично діляться на фракції і йдуть по окремим каналам до сортувальних ємностей. Фасовки, як бачите, є різні. А в кімнаті друку на пакувальних мішках клеїться насіннєвий сертифікат.

Майже на прикінцевому етапі одробітку зерна комірнику Яні ГЕРАЩЕНКО часу для відволікання немає. Коли автоматика завантажила бігбен з каліброваним зерном, вона вмикає ваги, потім приклеює наліпку — і естафету маршруту перебирає спеціальний вантажний транспорт.

Оскільки вже було зазначено, що ГК «ЛНЗ» залучає до роботи найкращих фахівців, то все одно хотілося запитати, який потрібно мати досвід роботи, щоб очо­лити посаду головного технолога, коли таких сучас­них заводів в Україні невелика кількість? Про це пого­ворили із заступником директора по виробництву Валерієм БУЛАЄВИМ, який і є головним техноло­гом на підприємстві. Пан Валерій приїхав у Лебедин з Дніпропетровської області, перед цим працював п’ять років технологом на одному з подібних європейських заводів. Звідти й неоціненний досвід та високий професійний рівень. У ГК «ЛНЗ» Валерій Булаєв отри­мав цікаву пропозицію, планує тут і залишитися жити, адже приємно, коли роботодавець цінує свого фахівця і створює для нього всі соціальні умови.

В окремій кімнаті теж не вгаває робота — не менш важлива. Лаборанти Ірина ЗУБЕНКО та Ірина ЧОРНО­ЗУБ щопівгодини відбирають зразки зерна на проведення дослідженнь якості — аналізи на чистоту та ідеальність насінини. Керуються державним ГОСТом. Якість насіння тут жорстко контролюється, а партії виробництва часто мають більший показник по схожості, рівню генетичної чистоти, крупності, ніж завезені із-за кордону! У ГК «ЛНЗ» свідомо йдуть на підвищення собівартості для забезпе­чення посиленого контролю за якістю насіння.

Цікаво, що весь процес, від вирощування насіння на полях до остаточного його обробітку і розфасовки, спостерігають спеціальні представники фірм-замовників, серед яких є і компанія США. — Працюємо з ГК «ЛНЗ» з 2009 року як дистриб’ютори, а в 2013 вони почали для нас сіяти насіння, — ділиться досвідом співпраці представник компанії Монсанто (США) Володимир ОНІЩЕНКО. — Відзначаємо і на власні очі пересвідчуємося, що тут дотримуються ви­соких технологій вирощування рослин, обробіток зерна здійснюється на новому обладнанні, контроль за якістю — високий, тож продукція повністю відповідає вимогам нашої компанії.

Отже, приємно, що вселяє надію така цілеспрямована діяльність наших земляків з прогресивними напрямка­ми розвитку і талановитими підходами до справжньо­го оновлення на нашій даній Богом землі. Справжній командний дух, корпоративна культура, меценатство, соціально відповідальний бізнес — ось запорука успіху і великі переваги цього великого колективу!

Наталія СТОРЧАК (фото автора).