З 1 січня 2016 року повірка, обслуговування та ремонт лічильників здійснюватиметься безкоштовно

Затверджено порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт.

Цим порядком визначається процедура подання засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізосіб, на періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).

Дія порядку поширюється на суб`єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання (далі — виконавці), а також споживачів відповідних послуг — фізичних осіб, у власності яких перебувають засоби виичних мірювальної техніки.

Періодичній повірці, обслуговуванню та ремонту підлягають засоби вимірювальної техніки, які введені в експлуатацію в установленому порядку.

Обслуговування засобу вимірювальної техніки здійснюється під час його періодичної повірки, якщо інше не передбачено нормативною документацією.

Порядок проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок виконавців.

Виконавець не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки або протягом 3-х робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем. Споживач забезпечує у зазначений в повідомленні строк доступ представника виконавця до засобу вимірювальної техніки.

Постанова КМУ №474 від 8 липня 2015 року набуде чинності з 1 січня 2016 року.