До відома членів районних громадських організацій!

Участь у засіданні установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Шполянській районній державній адміністрації та ра-йонній раді, які відбудуться 25 липня 2014 року в приміщенні райдержадміністрації. Початок зборів о 14-ій годині.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради при Шполянській районній державній адміністрації та районній раді увійшли:

Ірина БЕРЕЗА — головний спеціаліст відділу з суспільно-політичних питань, регіональної та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації;

Олег ТІШКОВ — голова ко-ординаційної ради профспілок району (за згодою);

Юрій КОЗОРІЗ — директор ра-йонного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Наталія ОНИЩУК — депутат районної ради, голова бюджетної комісії з питань планування бюджету та фінансів (за згодою);

Віктор СЛЮСАР — голова громадської організації «Народна рада Шполянського району» (за згодою);

Борис КУЛИК — голова гро-мадської організації «Громадська рада Шполянщини» (за згодою);

Тетяна ІЛЬЧЕНКО — голова громадської організації «Союз українок» (за згодою);

Валентина БИКОВЕЦЬ — директор асоціації сільськогосподарських виробників «Авангард».

Громадська рада при Шполянській районній державній адміністрації та районній раді як постійно діючий колегіальний виборчий консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України №996 від 3 листопада 2010 року для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадського суспільства). До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

n рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

n біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

n копії документів, що підтверд-жують легалізацію інституту громадянського суспільства;

n інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства впродовж останніх двох років.

Зразок заяви для участі в установчих зборах можна отримати в каб. №204 (2-й поверх «Внутрішня політика») райдержадміністрації або на сайті Шполянської райдержадміністрації. Документи приймаються ініціативною групою до 23 липня 2014 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Шпола, вул. Пролетарська, 60, приміщення райдержадміністрації (2-й поверх, каб. № 204) з 8-ої до 17-ої год. Тел. для довідок №5-50-45.