І ще раз про нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок

МОВОЮ ЗАКОНОДАВСТВА

Відділ Держгеокадастру у Шполянському районі Черкаської області вкотре звертає увагу як власників, так і користувачів земельних ділянок на необхідність розроблення та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки (НГО) земель сільськогосподарського призначення, земель населених пунктів, як державної так і комунальної власності, земельних ділянок приватної власності.

Вважаємо, що це важливо для кожного з вас.

Правові засади проведення оцінки земель визначені Законом України «Про оцінку земель», постановою Кабінету Міністрів України №213 від 23 березня 1995 року «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» та іншими підзаконними актами.

Ця юридична база регламентує наступне.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок — це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Вона здійснюється з метою визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Згідно з пунктом 288.1 статті 288 Податкового кодексу України підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Також нагадуємо, що розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

• не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

• не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

• може перевищувати граничний розмір орендної плати у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог Податкового кодексу.

НГО земель сільськогосподарського призначення провадиться окремо по орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за рентним доходом, який формується залежно від якості, місцерозташування і економічної оцінки земель.

Законодавством передбачено, що дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються, як витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, що видається безоплатно територіальним органом Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

НГО земель здійснюється послідовно по Україні, Автономній Республіці Крим і областях, кадастрових і адміністративних районах, сільськогосподарських підприємствах, окремих земельних ділянках. Оцінка окремої земельної ділянки (території сільськогосподарських угідь, що знаходяться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб, в тому числі земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби) визначається на основі шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів.

Дані за результатами проведення НГО земельної ділянки оформляються як витяг, що видається територіальним органом Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

За загальним правилом НГО слід проводити централізовано щодо територій у межах населених пунктів та за їхніми межами. Тобто, уповноважений орган влади замовляє проведення НГО земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці за бюджетні кошти. В результаті отримує базову вартість 1 кв. м землі. Для визначення НГО конкретної ділянки до базової вартості застосовують різноманітні коефіцієнти (залежно від функціонального використання землі, містобудівної цінності та ін.), що передбачені:

• порядком нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженим наказом Мінагрополітики, Української академії аграрних наук, Держкомзему, МінЖКГ №18/15/21/11 від 27 січня 2006 року;

• порядком нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженим наказом Мінагрополітики №508 від 22 серпня 2013 року.

У такому випадку землевласники та землекористувачі (у тому числі майбутні орендарі) просто отримують витяг із технічної документації про НГО, в якій вона визначається щодо конкретної ділянки.

Однак, у зв’язку із постійним дефіцитом бюджетних коштів, більшість населених пунктів та районів не мають НГО відповідних земель. За таких обставин особа, яка відводить земельну ділянку державної або комунальної власності, повинна самостійно замовити проведення НГО. Окремого дозволу для цього, крім дозволу на розробку проекту землеустрою з відведення ділянки в оренду, законодавство не вимагає. В результаті отримуємо НГО конкретно визначеної земельної ділянки, яка відображається в договорі оренди землі та є базою для обрахування орендної плати.

У Шполянському районі питання щодо розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів вирішено, проте, як зазначалося вище, в зв’язку з нестачею коштів у бюджетах, існує проблема щодо розробки технічної документації з НГО земель за межами населених пунктів. Тому організаційні питання щодо проведення НГО земель за межами населених пунктів залишаються за уповноваженими органами влади, а «тягар фінансування лягає на плечі» користувачів (орендарів) земельних ділянок.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, з метою запобігання порушень вимог законодавства щодо надання Витягів з технічної документації про НГО земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, — вимагає від територіальних органів Держгеокадастру неухильного дотримання вимог законодавства щодо розроблення технічної документації з НГО земель, окремих земельних ділянок та її затвердження відповідними органами самоврядування.

Зокрема, наголошено, що витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки може бути виданий територіальним органом Держгеокадастру виключно із технічної документації з НГО земель, яка розроблена та затверджена у встановленому законодавством порядку.

Видача даних про нормативну грошову оцінку земельних ділянок в інших формах або з іншого виду документації законодавством не передбачена.

Одночасно зазначається, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 9 Конституції України).

Відділ Держгеокадастру
у Шполянському районі.