Інформація про оголошення конкурсу на право оренди об’єкта комунального майна

1. Інформація про об’єкт.

Назва — кімнати в приміщенні Державного комуналь­ного підприємства готель «Шпола-Центр» (м. Шпола, вул. Леніна, 4):

- кімната №307 на третьому поверсі площею 11,9 м2;

- кімната № 303 на третьому поверсі площею11,6 м2;

- кімната № №311 на третьому поверсі площею 13,6 м2;

- кімната б/н на першому поверсі площею 16,6 м2.

Місце розташування: м. Шпола, вул. Леніна, 4.

Характеристика: задовільний рівень інженерного за­безпечення, приміщення придатні для використання за цільовим призначенням.

2. Умови конкурсу:

- об’єкт (кімната №307, площею 11,9 м2) передається в строкове користування без права викупу та передачі в суборенду, терміном до трьох років, під розміщення офісу, стартовий розмір орендної плати 463,88 грн.;

- об’єкт (кімната №303, площею 11,6 м2) передається в строкове користування без права викупу та передачі в суборенду, терміном до трьох років, під розміщення офісу, стартовий розмір орендної плати 452,19 грн.;

- об’єкт (кімната №311, площею 13,6 м2) передається в строкове користування без права викупу та передачі в су­боренду, терміном до трьох років, під розміщення офісу, стартовий розмір орендної плати 530,15 грн.;

- об’єкт (кімната б/н, площею 16,6 м2) передається в строкове користування без права викупу та передачі в су­боренду, терміном до трьох років, під розміщення магази­ну, стартовий розмір орендної плати 647,10 грн.;

- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;

- дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;

- утримання об’єкта оренди в належному технічному стані та утримання прилеглої до об’єкта території;

- здійснення поточного ремонту приміщення за раху­нок коштів орендаря без відшкодування вартості проведе­них робіт;

- своєчасне внесення в повному обсязі орендної пла­ти з урахуванням індексу інфляції;

- відшкодування орендодавцю переможцем конкур­су витрат на проведення конкурсу (публікація оголошення, оцінка об’єкту оренди);

3. Конкурс буде проведено 16 лютого 2016 року о 14-ій год. в Шполянській міській раді, за адресою: м. Шпола, вул. Пролетарська, 59.

4. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

- заяву на участь у конкурсі;

- пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім пропозиції щодо розміру орендної плати;

- інформацію про засоби зв’язку з претендентом;

Відомості про претендента:

Для юридичної особи:

- документи що посвідчують повноваження представ­ника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- копію витягу з єдиного державного реєстру юридич­них осіб та фізичних осіб-підприємців;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

- довідку від претендента, що стосовно нього не по­рушено справу про банкрутство;

Для фізичної особи:

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- завірену належним чином копію декларації про до­ходи або звіту суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи — платника єдиного податку.

5. Всі учасники подають пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати), щодо використання об’єкта оренди, до міської ради, у конвертах з написом «На кон­курс», запечатаних та завірених печаткою (за наявності такої).

6. Пропозиція учасника конкурсу стосовно розміру орендної плати вноситься учасником конкурсу в день про­ведення конкурсу у запечатаному конверті. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової плати, зазначеному в даному оголошенні.

Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів заяв завершується за три дні до дня проведення конкур­су. Заяви приймаються за адресою: м. Шпола, вул. Проле­тарська, 59.

7. Інша інформація — ознайомитися з об’єктом можна за місцем знаходження: м. Шпола, вул. Леніна, 4.