ІНФОРМАЦІЯ щодо нової адресної програми уряду для соціальної підтримки малозабезпечених сімей

ІНФОРМАЦІЯ
щодо нової адресної програми уряду для соціальної підтримки
малозабезпечених сімей при оплаті житлово-комунальних послуг
(компенсація додаткових витрат сімей)

1. Право на призначення ком-пенсації мають сім’ї, середньо-місячний сукупний дохід яких (за попередні шість місяців) не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї. Прожитковий міні-мум сім’ї дорівнює сумі прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї (відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення).

ПРИКЛАД: сім’я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, а друга — від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та його дружини складає 4500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім’ї становить 4764 грн. (1218 грн.*2 особи + 1286 грн. + 1032 грн.). Дохід сім’ї менший за прожитковий мінімум для сім’ї. Сім’я має право на компенсацію.

2. Для призначення компенсації потрібно звернутися із відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У 10-денний термін після подання заяви заявнику надсилається пові-домлення щодо прийнятого рішення про призначення компенсації та її розмір.

3. Для призначення компенсації разом із заявою необхідно надати:
3.1. Довідку про склад зареєст-рованих у житловому приміщенні (будинку) осіб
3.2. Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку).

4. Розмір компенсації визна-чається як різниця між розміром плати за послуги (у межах норм споживання) після підвищення цін і тарифів та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.
Приклад: до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію (до 1 травня 2014 року) сім’я сплачувала за ці послуги 300 грн. на місяць, а після підвищення – 400 грн. Розмір щомісячної компенсації становить 100 гривень.

5. Компенсації розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014—2015 року
Розмір призначеної компенсації перераховується щомісяця підприєм-ствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов’язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну;
для одержання компенсації сім’я має сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, у іншому випадку — надання компенсації припиняється.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
Урядом впроваджується нова програма соціальної підтримки найменш захищених верств населення при оплаті житлово-комунальних послуг — компенсація додаткових витрат на оплату комунальних послуг

Постановою Кабінету Міністрів України №83 від 5 квітня 2014 року передбачено, що сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, матимуть право на отримання компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв’язку з підвищення цін і тарифів на послуги.

Таким чином, зазначені сім’ї не будуть платити більше, ніж платили до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію.
Для визначення права на компенсацію сім’я має порахувати свій середньомісячний дохід і порівняти його з величиною прожиткового мінімум сім’ї.

Прожитковий мінімум сім’ї — сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.
Для прикладу: право на компен-сацію матиме сім’ям, що складається з двох працездатних осіб та двох дітей (одна дитина віком до 6 років, а інша — від 6 до 18 років), якщо дохід сім’ї не перевищує 4754 грн. на місяць (прожитковий мінімум сім’ї = 1218 грн.*2 особи + 1286 грн. + 1032 грн.).

Для призначення компенсації до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації необхідно надати:
1. Заяву.
2. Довідку про склад зареєстро-ваних у житловому приміщенні (будинку) осіб.
3. Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку).
Компенсація надаватиметься у безготівковому вигляді і щомісяця перераховуватиметься підприємствам, що надають комунальні послуги.
У випадку, якщо середньомісячний сукупний дохід вашої сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, рекомендуємо звертатися за призначенням компенсації до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Додатково інформуємо про встановлені розміри прожиткових мінімумів (з 1 січня 2014 року):
для дітей віком до 6 років — 1032 грн.;
для дітей віком від 6 до 18 років — 1286 грн.;
для працездатних осіб — 1218 грн.;
для осіб, які втратили працездатність — 949 грн.