«МАМАМ СЛІД ПАМ’ЯТАТИ, ЩО З МАТЕРИНСЬКИМ МОЛОКОМ НЕМОВЛЯТІ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ВСЯ ЇХНЯ ЛЮБОВ І НІЖНІСТЬ»

В останні роки наше життя набирає стрімких обертів. Все важче молоді знайти пристойну і гарно оплачувану роботу. Отримавши омріяне місце, деякі жінки, боячись втратити його, після народження дитини прагнуть суміщати догляд за немовлям та роботу.
Це, звичайно, нелегко. Але й позбавляти дитину найціннішої їжі ― материнського молока ― теж недопустимо.
Тому сьогодні проблемі грудного вигодовування немовлят приділяється досить велика увага. В Україні щорічно влітку проводиться акція «Тиждень підтримки грудного вигодовуван­ня. Нинішнього року Всесвітній та Всеукраїнський тижні підтримки груд­ного вигодовування проходили з 1 по 7 серпня 2015 року під лозунгом «Грудне вигодовування і робота ― це можливо».
Наскільки практично є можливим сьогодні поєднувати роботу та грудне вигодовування ― в розмові з лікарем-педіатром Центру первинної медико-санітарної допомоги Ольгою ТАРАСЕНКО:
― Ольго Григорівно, чому нині проблема грудного вигодовування стала настільки актуальною?
― Актуальною вона була завжди, але нині цьому приділяється особли­ва увага. Адже розвиток немовляти, насамперед, залежать від харчуван­ня, догляду та виховання. Особливо важливе значення має харчування. І тільки материнське молоко є найкра­щою та ідеальною їжею для новона­родженого, створеною самою при­родою — натуральною, стерильною, теплою. Вона легко засвоюється і повноцінно використовується організмом дитини. Захищає немовля від різноманітних інфекцій, алергічних реакцій і захворювань, сприяє фор­муванню власної системи імунітету.
Також забезпечує ріст і розвиток малюка, завдяки наявності в жіночому молоці комплексу біологічно актив­них речовин, сприяє розвитку пози­тивного психоемоційного стану, по­чуття захищеності у новонародженої дитини та сприяє формуванню почут­тя прив’язаності матері до малюка.
Прикладання немовляти до гру­дей, сам процес смоктання пробуджує справжнiй iнстинкт материнства у молодої жiнки, розвиває глибокi материнськi почуття, нiжнiсть, ласку, турботу. Як дорогоцiнна спадщина, це передається малюковi. Дитя не просто стає мiцнiшим вiд материнсь­кого молока, воно грiється бiля ма­теринських грудей, вбирає в себе її любов i нiжнiсть, а це є необхiдним як для дитини, так i для матерi.
― Мабуть, тиждень підтримки грудного вигодовування і ставить на меті популяризувати цей про­цес?
― Дійсно, всесвітня акція «Тиж­ня підтримки грудного вигодову­вання» була задумана як один із стратегічних методів популяризації та підтримки природного вигодовування дітей. Слід привернути увагу широкої громадськості до цієї проблеми. То- му й проводяться роз’яснювальні лекції для вагітних жінок, матерів-годувальниць, для персоналу поло­гового будинку та ін.
― За нинішнього стрімкого та активного життя деякі жінки ви­ходять на роботу одразу після народження дитини. Їм, мабуть, досить важко поєднувати свою професійну діяльність та грудне вигодовування?
― Успішне поєднання жінкою грудного вигодовування та професійної діяльності можливе за таких чинників: наявності часу ― оплачуваної відпустки та перерв на го­дування грудьми, гнучкого графіку роботи; місця ― можливості на­глядати за малюком на робочому місці або швидко дістатися додому, спеціальних умов для зціджування, чистого довкілля; підтримки ― інформаційної, професійної, законо- давчої, громадської.
А для того, щоб жінкам було простіше поєднувати грудне вигодо­вування та професійну діяльність, якщо є можливість, слід брати дити­ну з собою на роботу. Якщо робота жінки поряд з домом, слід годува­ти дитину грудьми під час робочих перерв. Якщо місце роботи жінки знаходиться далеко від домівки,то протягом всієї декретної відпустки, особливо в перші два місяці, слід годувати дитину лише груддю і ро­бити це якнайчастіше. Не слід да­вати малюку інші види харчування без реальної необхідності. Годувати грудьми вночі, рано вранці і в будь-який інший час, коли жінка вдома.
― Які ж варіанти можуть бути найбільш вдалими?
― По-перше, це, звичайно ж, ро­бота на дому. Деякі мінуси такої ро­боти полягають у труднощах само- організації, коли складно правильно розподілити час і виділити його для роботи. Крім того, корисною може ви­явитися допомога няні або когось із близьких.
Іншим компромісним варіантом є неповний робочий день, по крайній мірі на перший час. Додатковий час, проведений з крихіткою, зміцнить емоційний зв’язок мами з малюком. Режим із частковою зайнятістю, по 4—5 годин на день, буде більш зручним, ніж два-три повних робо­чих дні на тиждень. До того ж, буде менше проблем із підтіканням моло­ка, можливо, навіть не доведеться зціджуватись на роботі.
Добре, якщо у жінки є можливість годувати крихітку грудьми впро­довж робочого дня: наприклад, один раз груддю та один-два paзи навідуватися додому, або ж коли малюка привозитимуть на роботу. Правда, для цього необхідні певні умови: близькість розташування ро­боти від дому, можливість подібних перерв у робочий час, наявність місця для усамітнення з малюком.
Перед тим, як іти на роботу, потрібно зціджувати грудне молоко і лишати його вдома для годування малюка. При кімнатній температурі грудне молоко може зберігатися близько 6 годин. В основному відді- ленні холодильника (+4°С) ― до 36 годин, в морозильній камері (-18°C) ― до 6 місяців. Не слід змі- шувати порції молока, отримані від різних зціджувань, особливо, якщо вони призначені для трива­лого зберігання. Кожну порцію слід зберігати в окремому посуді. При­пустиме змішування невеликих пор- цій молока безпосередньо перед годуванням. Слід намагатися не переливати молоко, призначене для зберігання, з однієї ємності в іншу без особливої потреби. Най­краще зціджувати його в той же по­суд, в якому воно зберігатиметься, підписувати, коли була зціджена кожна порція (на пакетах зазвичай є спеціальні графи, до пляшечки слід приклеювати етикетки).
― Сподіваємося, Ольго Григорівно, що Ваші рекомендації до­поможуть мамам найкращим чи- ном поєднувати свою роботу і таке необхідне дитині грудне ви­годовування.
Інтерв’ю Лариси БАЧИНСЬКОЇ.