Шполянський центр надання соціальних послуг оцінював якість роботи

В комунальному підприємстві «Центр надання соціальних послуг» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади в період з 01 червня  по 15 липня 2021 року проводилася внутрішня оцінка якості соціальних послуг  згідно з Порядком проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020  та оцінки якості соціальних послуг». 

Наказом по установі від 05.02.2021 №18/02-03 для проведення оцінки якості було створено комісію, призначено відповідальну особу, затверджений порядок проведення.

У ході проведення моніторингу та внутрішньої оцінки, працівники  центру  використовували такі методи оцінки:

 1)  анкети - опитувальники;

  1. телефонне опитування;

В опитуванні взяли участь 104 отримувачів соціальних послуг. 

При проведенні оцінки якості соціальних послуг в

 центрі застосовувалися показники якості:

  • адресність та індивідуальний підхід (всі особові справи

отримувачів соціальних послуг оформлені з додержанням Державних стандартів, забезпечено їх своєчасний перегляд);

  • результативність  (проведено опитування щодо рівня

задоволеності. У результаті опитування виявлені  чотири особи, незадоволені обслуговуванням у повній мірі через необхідність оплати послуг;  

  • своєчасність (оформлення документів для надання

соціальних послуг здійснюється в терміни, передбачені чинним законодавством);

  • доступність та відкритість (підрозділи центру  доступні для відвідувачів, в т.ч. для осіб з інвалідністю.

     На інформаційних стендах розміщена інформація для отримувачів соціальних послуг про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг.

  • повага до гідності отримувача соціальних послуг (під час

оцінки якості соціальних послуг виявлено, що працівники центру ввічливо та коректно ставляться до отримувачів соціальних послуг під час виконання своїх посадових обов’язків, дотримуються конфіденційності інформації, отриманої в процесі виконання посадових обов’язків;

  • професійність (штатний розпис сформовано відповідно до

законодавства з урахуванням спеціалізації. Затверджені посадові інструкції; в особових справах містяться документи про освіту, проводилося навчання фахівця із соціальної роботи).  

Кількісні показники

За період проведення оцінки якості скарг стосовно неякісного обслуговування,  недотримання умов  чи графіка обслуговування  не надходило. Кількість задоволених звернень про отримання соціальних послуг в структурних підрозділах територіального центру становить 97%. Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню «Добре».  За результатами оцінки якості соціальних послуг розроблені заходи з покращення якості надання соціальних послуг, удосконалення діяльності  центру надання соціальних послуг.

Людмила Шпоть, директор центру надання соціальних послуг