У національній кадастровій системі мають бути точні та повні дані про землю

Два роки тому набрав чинності Закон України «Про Державний земельний кадастр», норми якого принесли ряд історичних нововведень у земельні відносини. Про це ведемо мову з начальником Шполянського районного виробничого відділу Черкаської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» Вікторією ПЕТРОВОЮ:

— Раніше, протягом років незалежності України, грома­дянам видавалися акти на землю трьох зразків. За період 1993-го по 2003 рік державні акти мали червоний колір і вони не були внесені у загальну базу Державного земельного ка­дастру по причині відсутності координат поворотних точок меж земельних ділянок за­гальнодержавного зразка. Земельним ділянкам тоді не присвоювалися кадастрові но­мери. У період за 2003 по 2009 роки громадяни отримували документи на землю зеленого кольору і в них вже зазначався кадастровий номер земельних ділянок.

Але по ряду причин (застаріла система обліку та заповнення даних про земель­ну ділянку) не вся інформація могла бути внесена в базу ДЗК. З 2009 по 2012 роки ви­готовлялися державні акти нового зразка (синього кольо­ру). Але так сталося, що елек­тронна форма інформації про земельну ділянку була змінена з 2011 року і ця зміна поділила власників земельних ділянок на тих, хто отримав документи до 2011 року (інформація про земельну ділянку не в повному обсязі) та після 2011 року (усі необхідні дані).

— Пані Вікторіє, чи означає це, що держакти на землю, видані до 2011-го року, є недійсними і щодо правоволодіння їх власників можуть бути здійснені зазіхання?

— Наголошу, що держакти усіх трьох періодів їх видачі є дійсними! Сьогодні важливо те, що громадянам треба перевірити, чи вне­сена інформація про їх земельні ділянки в базу ДЗК, чи присвоєний кадастровий номер. Якщо ні, то при необхідності здійснення правочину (купити, продати, подарувати, здати в оренду) постане пи­тання про відсутність деякої інформації в держакті (када­стровий номер, обмеження обстеження, частки права на землю при спільно частковій власності). Якщо громадя­нин має на руках держакт, який видають з 2011-го року (синій колір) і по сьогодні, то затримок з оформленням необхідних документів через недостатність інформації у держакті у нього не буде. «Зе­лений» держакт (2003—2009 роки) та синій (2010—2012 роки) треба перевірити, чи вне­сена інформація в базу ДЗК. Якщо ж у вас на руках «чер­воний» акт, виданий з 1993 по 2003 рік, тоді доведеться при­своювати кадастровий номер, вносити відповідну інформацію у базу ДЗК.

Уявіть ситуацію: людині тре­ба здійснити дію з землею. Ку­пити, продати, переписати на когось — немає різниці. Гро­мадянин зацікавлений, щоб уникнути бюрократичної тяга­нини. Так от, приходить особа у відповідний відділ земельних ресурсів і дізнається «приємну» новину: її держакт, виданий, на­приклад, 1997 року, не внесений у базу ДЗК, відсутній кадастро­вий номер та інша необхідна за нинішнього законодавства інформація. Нічого страшно­го. Акт від цього не втрачає чинності. Треба просто понови­ти кадастрові дані про земель­ну ділянку та зареєструвати їх в базі ДЗК.

— І що для цього потрібно?

— Необхідно звернутися до нашої організації із заявою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки та прикласти копію державного акту, після чого буде проведено комплекс топографо-геодезичних робіт з відновлення меж земельної ділянки (виїзд на місцевість), сформована технічна документація, що дасть можливість визначити кадастровий номер (неповторний по всій Україні код земельної ділянки).

Записав Юрій ГЛАДЕНКО.