У Топильній також не допустять закриття школи

На цьому тижні керівник району Володимир Потапенко продовжив практику особистої участі в роботі сесій сільських рад. Так, 2 червня він по­бував у селі Топильна, де проходило позачергове засідання сесії сільської ради з питань бюдже­ту. Найголовнішим постало питання збереження місцевої школи-НВК, де нині навчається 90 учнів та дошкільнят.

В рамках соціального партнерства та співпраці з місцевими орендарями земель, вдалося досягнути згоди щодо механізму делегу­вання коштів бізнесу на покриття 150 тисяч грн. — суми, якої не вистачає, щоб утримати школу впродовж 2015—2016-го навчального року.

Як і в інших селах, орендарі та підприємці Топильної підпишуть протоколи намірів, в яких честолюбно заявлять про свої зобов’язання внести свій вклад у важливу і потрібну справу. Серед них — дирек­тори СТОВ «Агро-Шанс» та ФГ «Фаворит» Борис і Олег Фоменки, одноосібники Володимир Дрем­люк та Віталій Горбань, які були теж присутні на сесії. Решті підприємців та орендарів, які не при­йшли на сесію, запропонують разом з усіма до­лучитися до підтримки навчального закладу, роз­раховуючи на розуміння з їх боку.