1983682-vstupna-kampaniya-2021-scho-zminitsya-dlya-vstupnikiv-vnz