ЯК ДОПОМОГТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ЖИТТЄВОГО СВІТУ

Під час червневої сесії Шполянської районної ради депутати проголосували за виділення з районного бюджету 32 тис. грн. для матеріально-технічного забезпечення кабінету Шполянської районної психолого-медико-педагогічної консультації. Ця установа створена в районі порівняно недавно — 5 років тому. Чи справді вагомою є потреба належно облаштувати кабінет ПМПКП і які функції даної установи — про це йшлося у бесіді кореспондента газети «Шполяночка+» із завідувачем Шполянської районної психолого-медико-педагогічної консультації Ольгою ТОЛЧІНІНОЮ:

Безперечно, установа, яку я очолюю, несе надзвичайно важливу місію — допомагати дітям-інвалідам повноцінно жити. Кожна дитина по-своєму унікальна і потреби її специфічні, вона становить незмірну цінність для своїх батьків і родичів, а всі діти разом — неоціненний скарб суспільства, запорука його майбутньої долі. Ці твердження мають універсальне значення у всіх суспільствах і культурах. Однак, ми часто свідомо чи несвідомо обмежуємо думки і дії тими сферами, які не тривожать нашу свідомість безвихіддю і не блокують діяльність безпорадністю. Подібною напівприхованою сферою довгий час була і надалі значною мірою залишається інвалідність взагалі, дитяча особливо. Ще дуже далеко до повної відкритості в обговоренні ролі, прав і можливостей дітей з особливими потребами в українському суспільстві.

— У чому полягають основні функції установи, яку Ви очо-люєте?
— Психолого-медико-педагогічні консультації (ПМПК) є державними діагностико-корекційними структурами, що функціонують у системі освіти і науки України та Академії педагогічних наук України. Діяльність ПМПК спрямована на: виявлення, облік, психолого-педагогічне вивчення дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку віком до 18 років; направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення; надання індивідуального навчання та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей; консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психічному розвитку; ведемо просвітницьку діяльність серед населення.

— Який склад має РПМПК?
— Шполянська районна ПМПК — колегіальний орган, складається з семи осіб, в тому числі завідувач та 6 консультантів, з них 5 мають педагогічну освіту, 2 — медичну. РПМПК має окремий кабінет в приміщенні Шполянського навчально-виробничого комбінату. Психолого-педагогічне вивчення дітей проводиться відповідно до розпорядчих документів відділу освіти. Виявлення дітей проводиться під час відвідування шкіл з викорис-танням експрес-діагностик, ознайомлення з результатами навчання учнів, співбесід з учителями, батьками, вихователями, а також за запитом батьків та навчально-виховних закладів.

— Які методи роботи застосовуєте?
— Діяльність Шполянської психолого-медико-педагогічної кон-сультації (РПМПК) відбувається в руслі соціальної політики держави, спрямованої на вирішення проблем дітей з різноманітними порушеннями в розвитку, серед яких значна кількість мають статус дітей-інвалідів. Провідною потребою дітей зазначеної категорії є потреба в розвитку та освіті. У зв'язку з цим їх правильніше називати «діти з особливими освітніми потребами». У Законі України «Про освіту» вони визначені як «діти, які потребують корекції фізичного чи (або) розумового розвитку». Тому необхідно ефективно впливати на загальний розвиток цих дітей, стимулюючи, виправляючи й пом'якшуючи негативні наслідки порушених функцій, їм необхідно створювати особливі умови для навчання й виховання, за яких враховуються їхні і «слабкі», і «сильні» сторони, добирати адекватний темп, зміст, технології навчання, охоронно-профілактичні засоби для відновлення порушених функцій і зміцнення здоров'я в цілому. При цьому певний вид порушень зумовлює специфічні умови організації спеціальної освіти з огляду на особливі освітні потреби відповідних категорій дітей та корекційно-розвивальні цілі в навчально-виховному процесі.

Розширено повноваження ПМПК у руслі державної політики щодо вирішення проблем дітей з вадами розвитку. ПМПК перейшли від виключно діагностичної роботи до більш широких напрямків діяльності. Насамперед — це широка консультативна робота з різними групами населення: батьками, дільничними лікарями, вчителями, практичними психологами. Двері консультації відкриті впродовж восьмигодинного робочого дня, куди може зайти кожний, хто потребує інформації про особливості розвитку дитини з різноманітними видами порушень, про визначальне значення адекватної й систематичної корекційної роботи, навчальні заклади та їх наявність у регіоні тощо. Особливо бажаними в консультації є представники сімей, які виховують дітей із важкою патологією. Тут вони можуть отримати професійні поради, як у родинному колі розвивати й виховувати дитину, періодично можуть здійснювати контроль цього процесу, дізнатися про перспективи суспільно-трудової реалізації і т. ін.

Новим напрямком діяльності ПМПК стало проведення індивідуально-корекційних занять. Такі заняття не мають на меті замінити певний тип навчального закладу. Вони відбуваються згідно запитів населення переважно в рамках консультативної діяльності, коли виникає потреба повніше дізнатися про особливості дитини та її потенційні можливості.
Дитина із особливими потребами потребує постійної батьківської підтримки. Підпорядкувати таку дитину загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві неможливо, тому прагнемо взаємодіяти і спілкуватися з нею. Корекція розвитку таких дітей потребує тривалої і систематичної роботи, яка охоплює всі види її діяльності.

— Чи вже освоїли кошти районного бюджету на облаштування кабінету?
— Стосовно нашої устави, то кошти виділились тільки після перевірки прокуратури. На усунення недоліків, вказаних у поданні «Про усунення порушень Закону України «Про охорону дитинства» щодо реалізації державних та регіональних цільових програм з охорони дитинства» питання було винесене на розгляд колегії Шполянської райдержадміністрації, а також сесії районної ради. Депутати підтримали рішення колегії від 24 квітня 2014 року про виділення коштів з районного бюджету у розмірі 32000 грн. для функціонування ПМПК, а саме: придбання оргтехніки (комп’ютера, принтера, ксерокса), спеціальної відеосистеми, килима для організації ігрової діяльності, кушетки, столів, стільців, будівельних матеріалів для приведення у відповідність до санітарних норм приміщення районної психолого-медико-педагогічної консультації, побудови пандуса, встановлення кнопки виклику.
Триває процес освоєння коштів, закупляємо комп’ютерну техніку, меблі, матеріали для проведення ремонтних робіт, обладнання ігрового куточка для дошкільнят.

Спілкувалася Наталія ДАВИДЕНКО.