Як не втратити частину пенсії?

Одним із найважливіших факторів при призначенні пенсії є страховий стаж. Від його тривалості залежить не тільки розмір пенсійної виплати, а й право людини на той чи інший вид пенсії. З 1 січня 2004 року страховий стаж розраховують за даними персоніфікованого обліку, а до 1 січня 2004 року по записах у трудовій книжці. Щоб ці записи взяли до уваги, вони повинні бути оформлені належним чином. Що це означає?

Вивчіть записи в трудовій книжці

У практиці Пенсійного фонду бувають такі ситуації, коли записи в трудових книжках не відповідають вимогам нормативних документів. Отже, щоб усі періоди трудової діяльності були зараховані до стажу роботи, бажано заздалегідь перевірити внесені в трудову книжку запису і звернути увагу на кілька обставин.

Записи при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні бути:

-проведені з посиланням на відповідну статтю, пункт закону;

-виконані акуратно, кульковою ручкою або пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольору, арабськими цифрами (число і місяць двозначними).

Запис про звільнення завіряється підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або відділу кадрів.

На першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки вносяться відомості про працівника: прізвище, ім'я та по батькові (повністю, без скорочення або заміни імені або по батькові ініціалами) і дата народження, відповідно до паспорта або свідоцтва про народження.

Після зазначення дати заповнення трудової книжки працівник своїм підписом завіряє правильність внесених відомостей.

Перша сторінка (титульний аркуш) трудової книжки повинна бути підписана особою, відповідальною за видачу трудових книжок, і завірена печаткою підприємства (або печаткою відділу кадрів), на якому вона вперше заповнювалася.

Зміна записів про прізвище, ім'я, по батькові і дату народження, якщо такі мали місце, виконані власником або уповноваженим ним органом за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, імені та по батькові тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів. Зазначені зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою, наприклад, закреслюється колишнє прізвище або ім'я та записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів.

Підготуйте документи для страховки

Якщо, аналізуючи свою трудову книжку, майбутній пенсіонер виявив порушення в її заповненні або неточні записи, виправлення, які не завірені печаткою, і інше, для підтвердження страхового стажу можна надати:

-довідку з підприємства або його правонаступника, а в разі їх відсутності – архівних установ. При цьому така довідка в обов'язковому порядку повинна містити посилання на первинні документи, на підставі яких вона видана;

-виписки з наказів;

-особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;

-трудові договори і угоди з відміткою про їх виконання;

-членські квитки профспілок. Але при цьому слід мати на увазі, що зарахуванню до страхового стажу підлягають тільки ті періоди, за якими є відмітки про сплату членських внесків;

-відомості, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

     Знайдіть свідків

У разі неможливості підтвердити стаж роботи архівними документами через їхню відсутність у зв'язку з військовими діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями, стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які знали заявника по спільної з ним роботі на одному підприємстві (в тому числі колгоспі) або в одній системі. Свідки також можуть підтвердити стаж за відсутності документів про період роботи через ліквідацію підприємства і відсутності архівних даних. У таких випадках свідок повинен мати документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Від паперової трудової скоро відмовляться

Зараз Пенсійний фонд України займається перекладом трудових книжок претендентів на пенсію в електронний варіант. Згодом інформація про трудову діяльність кожного працівника і фізособи-підприємця буде зберігатися тільки в електронних документах. Це позбавить майбутніх пенсіонерів від необхідності збирати довідки для підтвердження стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжностей в даних про роботу.