Dyrektor-SHpola-reklama-Oleh-Makhynia-ta-menedzher-Iryna-Aleksandrova