Про особливості використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Відповідно до Земельного кодексу України землі, придатні для потреб сільського господарства мають пріоритетне значення і повинні надаватися, насамперед, для сільськогосподарського використання. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування:

  • громадянам — для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
  • сільськогосподарським підприємствам — для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
  • сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам — для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства;
  • несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян — для ведення підсобного сільського господарства;
  • оптовим ринкам сільськогосподарської продукції — для розміщення власної інфраструктури.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва повинні використовуватися відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.

Із 1 січня 2015 року вищенаведені вимоги поширюються на всіх власників та користувачів, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлено, що використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На території області одним із розробників документації із землеустрою, який має належне матеріальне та кадрове забезпечення і може здійснювати розробку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни є державне підприємство «Черкаський науково дослідний та проектний інститут землеустрою» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 118, тел. (0472) (022) 63-77-26).

Враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення раціонального використання та охорони земель, землевласники та землекористувачі зобов’язанні вживати заходи стосовно замовлення, розробки та затвердження, в установленому порядку, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

Сергій ЗАЄЦЬ, в.о. начальника відділу Держземагентства у Шполянському районі